Demokratik İttifak Acil Bir İhtiyaçtır

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 11 Aralık 2021 Tarihli Açıklaması

Demokratik İttifak Acil Bir İhtiyaçtır

İktidar partilerinin oluşturduğu Cumhur İttifakı ile burjuva iktidar muhalefetinin oluşturduğu Millet İttifakı yanısıra, barış, emek, demokrasi, bağımsızlık, özgürlük ve sosyalizm güçlerinin oluşturacakları Demokratik İttifak, ülkedeki gelişmelerin seyrini etkileyecek bir öneme sahiptir.

Cumhur İttifakı partileri yarattıkları ekonomik ve siyasal krizden çıkış için, ellerinde bulundurdukları devlet olanaklarını da kullanarak, her tür demagoji, yalan ve yönteme baş vurarak kaybettikleri seçmen desteğini yeniden kazanmanın yollarını arayacaklardır. Rejim daha farklı yollara da baş vurma potansiyeline sahiptir.

Millet İttifakı gerçek bir muhalefet tarzı sergilemiyor. Devletin bekası söz konusu olunca rejim ile anlaşıyor. Ellerinde olanak bulunmasına rağmen gerekli adımı atıp Meclis’ten çekilip erken seçimi zorlamadı. Adları Cumhur ya da, Millet İttifakı da olsa, devletin düzen partileri arasında zımni bir ittifak söz konusu.

Demokratik İttifak seçimlerin kaderini belirleyecek önemli bir faktör, ancak sadece seçim endeksli bir ittifak değildir. Yaşamın her alanında demokratik muhalefeti örgütleyecek, rejimin her alanda yenilgisinin teminatıdır. Demokratik İttifak toplumun tüm kılcal damarlarına etkide bulunacak bir örgütlenme modeli ile birlikte çok daha başarılı ve sonuç alıcı olacaktır. Bu da Halkların Demokratik  Meclisleri ile gerçekleşebilir. Parlamento’ya HDP listelerinden seçilmiş olan demokrat ve sosyalist vekillerin kendi seçim bölgelerinde seçmenleri ile buluşacakları, bilgi verip görüş alacakları organlar Halkların Demokratik Meclisleri’dir. Halkların vekilleri Halkların Demokratik Meclislerine karşı sorumludurlar, çünkü seçmenleri oradadır.

Demokratik İttifak, salt seçim endeksli olmadığı için sürekli bir çalışma içinde işçi, emekçi, yoksul kitlelere gerçek alternatif toplumsal çıkış yolunu gösterecek olan ittifaktır. Millet İttifak’ının ekonomik ve siyasal alanda ortaya koyabilecekleri alternatif bir perspektif yoktur. Onlar uluslararası emperyalist finans kurumlarına daha fazla borçlanarak ve benzer politikaları sürdürerek ülkeyi beş yıl sonra daha da derin bir krize sürüklemekten başka bir perspektife sahip değiller. Demokratik İttifak’ın farkı, MHP destekli faşist AKP-Saray rejimi sonrası için ortaya koyacağı alternatif rejim perspektifidir.

Türkiye Komünist Partisi tüm güç ve olanakları ile Demokratik İttifak’ın oluşması, genişlemesi ve gelişmesi için üzerine düşen görevleri yerine getirecektir.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
11 Aralık 2021