Gün, Tüm Anti-Faşist Güçlerin Faşizme Karşı Birlik Ve Mücadele Günüdür

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesinin 9 Kasım 2016 Tarihli Açıklaması

Gün, Tüm Anti-Faşist Güçlerin Faşizme Karşı Birlik Ve Mücadele Günüdür

AKP-Saray Diktatörlüğü kendinden olmayan güçlere karşı saldırılarını artırarak sürdürüyor. Akademisyen ve yazarların tutuklanmalarından sonra, DBP’li Belediye Başkanlarının görevden alınıp tutuklanmaları, HDP’li vekil ve Eş Başkanların tutuklanmaları ile yeni bir aşamaya yükseldi. Cumhuriyet Gazetesi’ne karşı yürütülen operasyon ve tutuklamalar ise saldırı politikalarına yeni bir boyut kazandırdı.

AKP-Saray iktidarı, yeni siyasi ortakları, Ergenekoncu güçler ile birlikte devleti ele geçirme sürecini tamamlamaya yönelmiş durumdadır. 15 Temmuz 2016 AKP-Saray Darbesi’nin asıl amacı bu şekilde ortaya çıkmıştır. Hükümet olmaktan, iktidar olmaya, iktidar olmaktan da devleti ele geçirme sürecine yönelen AKP, karşılaştığı çeşitli engelleri aşmaya çalışarak AKP-Saray Diktatörlüğünü ilan etmeye yönelmiştir. 15 Temmuz, bu sürecin niteliksel olarak önem taşıyan bir ara durağıdır. Devleti ele geçirme operasyonudur.

Bu operasyon AKP-Saray Rejiminin güçlülüğünden kaynaklanmıyor. Zor durumdalar. Orta-Doğu politikaları iflas etti. Türkiye Kürdistan’ında hedeflerini gerçekleştiremediler. Bu yenilgiler sonucunda ekonomi zorda. Yabancı yatırımlar ve ihracatta gerileme var. Ülkede işsizlik ve enflasyon artıyor. Ekonomik kriz yarın tavan yaptığında bunun sokağa yansımasından korkuyorlar.

Bu koşullarda tek amaçları, kendilerine muhalif olan tüm sesleri kesmek, muhalefeti korkutmak, bölmek, dağıtmak ve bunu başaramadığı yerde tutsak etmek. Halkın oyuyla seçilen Belediye Başkanları ve Vekilleri tutuklamak bu korkunun sonucudur. Cumhuriyet Gazetesini hedef almak, TV’leri gazeteleri kapatmak onların onurlu duruşlarının sonucudur. Cumhuriyet Gazetesi, Özgür Gündem ve İMC TV’nin yasaklanmasında aktif dayanışma içinde olmuştur. Bu yeni bir olguydu ve diktatörlüğü rahatsız etti.

Halkın iradesini yok sayan, iktidarını korumak için her yolu mubah gören bu devlet yapısına karşı tüm anti-faşist güçlerin ortak hareket etmesi zorunluluktur.

Ayrılık noktaları bir kenara bırakılarak ve dar grupsal kaygılar yerine tüm devrimci, demokrat, sosyalist muhalefetin birliği ve ortak eylemliliği gözetilerek en geniş güçlerin eylemliliği sağlanmalıdır. Türkiye Komünist Partisi bu konuda aktif çaba sarfediyor ve bu alandaki çalışmalarını güçlendirerek sürdürecektir. AKP-Saray Diktatörlüğü ancak, işçi sınıfı ile başta Türk ve Kürt halkları olmak üzere, tüm ezilen ve sömürülen emekçi halkların birleşik-ortak mücadelesi yoluyla yıkılacaktır. AKP-Saray Diktatörlüğü bu zamanı, ancak biz fırsat verdiğimiz sürece geciktirebilir ama sonucu değiştiremez.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi

9 Kasım 2016