TKP MK Genelsekreteri Sedat TANER Yoldaşın Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi'ne Taziye Mektubu

TKP MK Genelsekreteri Sedat TANER Yoldaşın Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi'ne Taziye Mektubu

KÜBA KOMÜNİST PARTİSİ
Merkez Komitesi
Birinci Sekreteri
Raul CASTRO yoldaşa
Havana / KÜBA

Çok değerli Raul CASTRO Yoldaş.

Sizin nezdinizde, tüm Küba halkına, Castro ailesine, KKP üyelerine ve Küba’nın dostlarına Küba Devrimi’nin Komutanı Fidel Castro Ruz yoldaşın kaybı ile ilgili baş sağlığı diliyoruz.

Ülkemizden binlerce kilometre uzakta olmasına rağmen Sosyalist Küba, Türkiyeli devrimciler, sosyalistler, komünistler için her zaman bir Kutup Yıldızı olmuştur. Türkiye halkları, kardeş Küba halkına dostluk duyguları beslemiş ve ABD Emperyalizmine karşı yürütülen olağanüstü direnişi sadece saygıyla izlememiş, yürekten desteklemiştir.

Fidel yoldaşın önderliğinde 26 Temmuz Hareketi ile başlatılan ve zaferle sonuçlanan devrim süreci, barış, demokrasi ve sosyalizm uğrunda bir uzun yürüyüşe dönüşmüştür. Küba Sosyalizmi insan hakları, eğitim, bilim, sağlık ve üretim alanında dünyanın parmakla göstereceği bir düzeye ulaşmıştır. Onyıllardır süren ABD Ambargosu, anti-komünist propaganda ve Domuzlar Körfezi Çıkarması’ndan başlamak üzere bugüne kadar sürdürülen tüm karşı-devrim girişimlerine rağmen, işçi-köylü iktidarı halkın desteğiyle bütün bu girişimleri boşa çıkarmıştır.

Türkiye komünistleri Küba Komünist Partisi’nin proletarya enternasyonalizmi temelinde Asya, Latin Amerika ama özellikle Afrika halkları ile yürüttüğü aktif, fiili askeri, sağlık ve eğitimsel dayanışmayı ilgi ile izlemiş, saygı ile selamlamıştır. Bugüne dek özellikle sağlık alanında süregelen dayanışma eşsiz bir uygulama olarak taktire şayandır.

Türkiye İlerici Gençliği 1978 Havana Gençlik Ve Öğrenci Festivali’ni kendi tarihine altın harflerle kazımıştır. Türkiye Delegasyonu sadece bu Festivale katılmakla kalmamış, Küba Devrimi’nin kazanımlarının Türkiye’de tanıtımına ciddi katkılarda bulunmuştur.

Türkiye Komünist Partisi’nin zamanının Genel Sekreteri İ.Bilen yoldaşın başkanlığındaki TKP MK delegasyonunun Aralık 1978’de Küba’ya icra ettiği resmi ziyarette Fidel Castro yoldaş ve diğer KKP ve Devlet yöneticileri ile yaptıkları bir sıra görüşme KKP ile TKP’nin ilişkilerini yeni bir düzeye yükseltmiştir.

Türkiye Komünist Partisi, Küba komünistlerinin özellikle 12 Eylül askersel faşist cunta döneminde Türkiyeli devrimciler ve komünistler ile gösterdiği eşsiz dayanışmayı unutmayacaktır.

Değerli Raul Yoldaş.

Fidel Yoldaşın kaybı Uluslararası Komünist Hareket açısından yeri doldurulmayacak bir boşluk yaratacaktır. Fidel yoldaşın özellikle doksanlı yıllarda Dünya Sosyalist Sistemi’nin karşı-devrime maruz kalmasından sonra gerek Küba Sosyalizmini sadece ayakta tutmak değil, daha da geliştirmek için gösterdiği eşsiz önderlik ve onun yanısıra Orta ve Latin Amerika ülkelerinde, ilerici, devrimci, sosyalist tüm ilerici kıvılcımları dünya devrim sürecine katmak için yürüttüğü stratejik çalışma tüm dünya komünistleri için bir örnek teşkil etmiştir. Nikaragua, El Salvador, Bolivya, Brezilya, Uruguay, Ekvador ve Arjantin’de gelişen ilerici hareketler Fidel yoldaş önderliğinde Küba komünistlerinin fiili dayanışmasının ve koordinasyonunun değeri ölçülemeyecek denli kıymetlidir. Fidel yoldaş önderliğinde sizin de belirleyici katkıda bulunduğunuz Kolombiya’da FARC ile Kolombiya hükümeti arasında yürütülen barış süreci Sosyalist Küba’nın belirleyici çalışmaları ile gelişmiştir.

Fidel yoldaş, devrimciliğin, komünist olmanın konjonktürel bir emare değil, bir yaşam biçimi olduğunu kendi yaşamı ile kanıtlamış bir liderdir. Bugün Afrika halkları ve tüm dünyanın ilerici insanlığı Fidel’in mücadelesi önünde saygı ile eğiliyor ve üzüntülerini yaşıyorlarsa, bu olgu Fidel yoldaşın dünya devrimci sürecine yaptığı kalıcı katkıların sonucudur.

Fidel yoldaş, 1995 yılında bir BM toplantısı için Türkiye’ye geldiğinde, nasıl bir ilgi ve sevgi ile Türkiye halkları tarafından karşılandığını unutmak mümkün değildir. Fidel yoldaş Türkiye devrimcilerinin, sosyalistlerinin, komünistlerinin ve halklarının aklında ve kalbinde yaşamaya devam edecektir. Fidel yoldaşın deneyleri, düşünce biçimi ve eylemleri Türkiye komünistleri için ilham kaynağı olarak yaşayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle tekrar baş sağlığı diliyor, Fidel yoldaşın mücadelesini sürdürme yönünde kararlılığımızı yinelemek istiyoruz.

Hasta Siempre Comandante – Sonsuza Kadar Komutan !
Partia O Muerte – Ya Özgür Vatan Ya Ölüm !

Komünist Selamlarımızla.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi Genel Sekreteri
Sedat TANER

28 Kasım 2016