100 Savaş Yılı

100 Savaş Yılı

Türkiye Komünist Partisi Merkez Organı ATILIM

Türkiye Komünist Partisi 10 Eylül 2020’de yüzüncü savaş yılını karşıladı. Yüz yıl bir asır demektir. Asırlık bir partiden ve asırlık bir savaşımdan söz ediyoruz. Bu asır içinde TKP neler yaşamadı ki? Henüz yeni kurulmuşken, kuruluşundan dört ay sonra başta Genel Başkanı ve Genel Sekreteri olmak üzere en değerli kadrolarını yitirdi. Ardından yasaklandı. Bu yasak bugüne dek sürmektedir.

Tam yeniden ayağa kalkarken, neredeyse her on yılda bir devletin operasyonları ile karşılaştı. Ancak parti çalışmaları hiç bir zaman kesintiye uğramadı. Kimi zaman zayıfladı, bağlar koptu ama ellili ve altmışlı yıllarda TKP kadroları “nerede bir yoldaş varsa TKP oradadır” ilkesi doğrultusunda faaliyetlerini yürüttüler. Kimi legal partiler, kimi sendikalar, kimi köylülük, kimileri de gençler ve kadınlar içinde çalıştı. TKP’nin programı, politikaları bütün bu zor süreçlerde yoldaşlar için pusula görevi gördü.

1973 Atılım’ı partimizin savaşım tarihinde bir aşamaya işaret eder. Niteliksel olarak kimliğini hiç bir zaman yitirmeyen, tek tek yoldaşların fedakar çalışmaları ile sürekliliği kesintiye uğramayan partimiz, 1973 Atılımı ile niceliksel bir gelişme kaydetti. Ekilen tohumlar, korunan ilkeler bir anda niteliğin niceliğe dönüşmesini sağladı. İşçiler, kadınlar ve gençler arasında, ama aynı zamanda aydınlar arasında TKP politikaları karşılık buldu. Yasaklı, illegal bir parti ülke politikalarına etki etmeye, toplumsal alanda yönlendirici bir yer edindi. TBMM’de temsil edilen partilerin demokrat saylavları arasında “acaba bu konuda TKP ne diyor?” sorularının sorulduğu duruma geldi. İşçi sınıfının sendikal alanda mücadelesi sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri doğrultusunda kendini burjuvaziye ve onun iktidarlarına dayatan bir düzeye yükseldi. Burjuvazi yer yer geri adım atmak zorunda kaldı. Sendikal alanda küçümsenemeyecek kazanımlar elde edildi. Tarih yazıldı.

Uluslararası alanda yaşanan karşı-devrim sürecinde partimiz de ciddi yaralar aldı. Tepeden bir tasfiye girişimi ile karşılaştı. Kimileri tarafından sınıf savaşımının bittiği ilan edildi. Marksizm-Leninizm önce “aşıldı” denildi, sonra 21.yüzyılda artık geçerli değildir dendi. Ancak, görüyor ve yaşıyoruz ki gerek uluslararası alanda, gerekse de ülkemizde durum hiç de öyle değil. Sömürü ve savaş düzeni azgınca sürüyor. Dünya halklarının tek gerçek kurtuluşu sosyalizm ve komünizm. TKP kadroları ve örgütleri 100 yılda edindikleri savaş deneyleri, yaşanan tüm olumlu kazanımlar ve olumsuzluklardan ders çıkararak önümüzdeki 100 yılın sınıf mücadelesine yöneliyor. Bu zengin deneyim günümüzde ve gelecek dönemlerde sınıf savaşımını yükselterek zafere ulaştırmanın teminatıdır. TKP yaşıyor ve savaşıyor!