Açlık Ücreti Eridi, Derin Ekonomik Kriz Geliyor Sendikalar ve Halk Meclisleri Göreve

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 11 Şubat 2022 Tarihli Açıklaması

Açlık Ücreti Eridi, Derin Ekonomik Kriz Geliyor Sendikalar ve Halk Meclisleri Göreve

Ülke ekonomik krizin derin sularında yüzmeye devem ediyor. Açıldıkça sular daha da derinleşiyor ve kriz kendini daha fazla hissettiriyor. Türk Lirasının döviz karşısında değer kaybetmesi ve enflasyon yaşamın tüm alanlarını etkiliyor. İşçi, emekçi ve yoksullar için bu krizin hissedildiği yer, günlük yaşamın ateş pahası halini almış olmasıdır. Günlük temel ihtiyaçlar artık tedarik edilemez duruma gelmiştir. Daha geçen aylarda ev için yapılan haftalık alışverişlerin tutarı bu ay iki katına çıkmış durumdadır. Yakıt ve enerji fiyatlarındaki artış, aydınlanma, ısınma ve seyahat etme haklarını kısıtlamaktadır. Toplu taşıma ücretleri buna koşut olarak artmıştır. Kısacası, Ocak ayında büyük bir ikrammış gibi ilan edilen asgari açlık ücreti çoktan erimiş ve yapılan artırım işe yaramaz duruma gelmiştir.

Dar gelirli yurttaşların, işçi ve emekçilerin, işsiz ve emeklilerin, öğrencilerin tepkileri artmaktadır. Şehirlerde durum buyken, kırsal alanda daha farklı değildir. Üretici köylü gübre alamaz duruma gelmiştir, yoksul tarım işçisi aldığı günlük yevmiye ile geçinememektedir. Kısacası toplumun tüm kesimleri bu krizden olumsuz anlamda etkilenmektedirler. İşverenlerin, sermaye çevrelerinin, sanayicilerin ve bankaların ise kazançları artmaktadır. Bankaların ve büyük sanayi tekellerinin kazançları normal seviyelerinin üzerinde artmıştır. Bu ne anlama geliyor? Ekonomik krizin tüm yükü, işçi, emekçi, yoksul ve dar gelirlilerin sırtına yükleniyor. Somut durum budur.

Önümüzdeki günlerde ve aylarda ekonomik kriz daha da derinleşecektir. Durum daha kötüye gidecektir. Kimin için? İşçi, emekçi, yoksul ve dar gelirliler için. O zaman buna karşı sezimizi yükseltmeliyiz. Sadece kurumların temsilcilerinden oluşan eylem birlikleri ile düzenlenen basın açıklamaları bu uygulamaları protesto etmek için yeterli değildir. Bu tür etkinlikler sadece basında yer bulur. Belirleyici olacak olan, fabrikalarda, işyerlerinde, semtlerde, köylerde ekonomik krizin sonuçları ile muhatap olan geniş yığınların tepki göstermesidir. O zaman hükümetin, Saray’ın, patronların uykuları kaçacaktır.

Ekonomik kriz koşullarında komünistlerin görevi fabrikalarda, işyerlerinde sendikaların, işçi yatağı semtlerde ve kırsal alanlarda ise halkın oluşturacağı Meclisler vasıtasıyla halkın örgütlenmesini sağlamaktır. Türkiye Komünist Partisi bu çalışmayı güncel politik faaliyetin merkezine koymaktadır.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
11 Şubat 2022