İktidar Can Çekişiyor

İktidar Can Çekişiyor

Türkiye Komünist Partisi Merkez Yayın Organı ATILIM

MHP destekli AKP-Saray Rejimi tıkanmanın da ötesinde can çekişme aşamasına ulaşmış durumdadır. Ancak durumuna toz kondurmamak için toz pembe bir tablo çizme çabaları devam ediyor. Basın üzerindeki zifiri karanlık sansür, kolluk kuvvetleri eliyle uygulatılan devlet terörü, yaşamın her alanında hissedilen baskılar, yasalarda yapılan ve demokrasinin son kırıntılarını da ortadan kaldıran uygulamalar ile hiç bir şey yokmuş gibi davranmaya devam ediyorlar. Bu normaldir. Hiçbir diktatörlük kendi kendini feshetmez ve çekip gitmez.

Yalan makinesi tüm hızıyla çalışmaya devam ederken, bu ülkede yaşayan insanlar gerçeği her gün kendi tenlerinde görüyor ve hissediyorlar. Hayat pahalılığı son yılların en üst düzeyine yükseldi, bunun karşılığında işçi ve emekçi ücretleri sadece yerinde saymakla yetinmiyor, yükselen hayat pahalılığı karşısında alım gücü endeksine göre günden güne azalıyor. İşsizler, emekliler ellerine geçen “harçlık” denebilecek maaşlarla hiç bir temel ihtiyaçlarını gideremiyorlar. İşsiz olup da işsizlik istatistiklerinde gözükmeyen ve hiç bir sosyal haktan yararlanamayan yoksullar felaket kavramının bile durumlarını açıklamaya yetmediği koşullarda yaşamda kalma mücadelesi veriyorlar.

Sıraladığımız bu toplum kesimleri nüfusun en az yüzde seksenini oluşturmaktadır. Ülkede değişimin dinamiği bu toplum kesimlerinin hareketlenmesine bağlıdır. İşçi sınıfının ve yoksulların “artık bıçak kemiğe dayandı” demelerine ramak kaldı. Aslında bu duruma çoktan gelindi, ancak kimi öznel yetersizlikler ve nesnel “gerçekler” taşın yuvarlanmasına bugüne dek engel oldu. Sendikaların savaşkan olmayışı, sınıf örgütlerinin yetersizlikleri ve de partimizin henüz yeniden örgütlenme aşamasında olması gerçekleri yansıtırken, gözüken o ki, bıçağın kemiğe dayanması koşulları tüm bu eksikliklerin ve olumsuzlukların bir anda sıcak mücadeleler içinde aşılmasını ve sorunların çözülmesini de beraberinde getirecektir. Sınıfın gücüne, toplum dinamiklerinin niteliğine bağlı olarak bugün eksik kalan yanlarımız sınıf savaşımının pratiği içinde tamamlanacaktır. Tamamlanmalıdır, biz de ona hazırlanıyoruz, çünkü sınıf savaşımı eksik ve hataları affetmez.