Metal ve Otomobil İşçileri ile Dayanışmayı Yükselt! Sarı Sendikalara ve Sendikasızlaşmaya Karşı, Sınıf ve Kitle Sendikacılığı!

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 20 Mayıs 2015 Tarihli Açıklaması

Metal ve Otomobil İşçileri ile Dayanışmayı Yükselt! Sarı Sendikalara ve Sendikasızlaşmaya Karşı, Sınıf ve Kitle Sendikacılığı!

Otomotiv ve Metal İşçileri Direnişte

Türkiye Komünist Partisi, Bursa ve Kocaelinde direnen metal ve otomotiv işçileri ile dayanışma içindedir. İşçiler, ulusal, dinsel, siyasal tercihlerinin üzerinde olan sınıfsal duruşları ile bir direniş destanı başlatmışlardır. Direniş fabrikaların dışına taşmış, aileler, akrabalar, arkadaşlar, komşular ve tüm bölge işçilerle dayanışma ruhunu yükseltmiştir. İşçi sınıfı üretimden gelen gücünü göstermektedir. Burjuvazi titremektedir, işbirlikçi sarı sendika aristokratları panik haldedir.

Renault işçilerinin, Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası’nın MESS ile BOSCH fabrikası için bağıtladığı yeni Toplu İş Sözleşmesi koşullarının kendileri için de geçerli kılınmasını istemeleri ile başlayan direniş, dalga dalga diğer fabrikalara yayılmıştır. BOSCH fabrikasında elde edilen, saat ücretinde net 2 TL, ayda yaklaşık 350 TL net ücret zammının başta Renault, TOFAŞ, MAKO ve Coşkunöz olmak üzere, diğer metal ve otomotiv sektörü iş yerlerinde, Türk Metal Sendikasının Toplu İş Sözleşmesinde geçerli olmaması bu direnişi tetikleyen etken olmuştur. Sarı Sendika, işçilerin haklı taleplerine kulak tıkamış, elde edilen bu zammın tüm işyerlerinde uygulanması taleplerini ciddiye almamıştır. Türk Metal’in bu yıl Grup Toplu Sözleşmelerini daha önceki yıllardaki gibi 2 değil 3 yıllık süre için yapması, ayrıca işçilerin zararlarına olmuştur. İşçiler, duyarsız sendikaya tepkilerini dile getirmek için sendikadan istifa etmişler ve direniş başlatmışlardır.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası direnen işçiler ile dayanışmasını açıklamış ve taleplerini desteklemiştir. Uluslararası Metal işçileri sendikaları ve sendikal çatı örgütleri direnişteki işçilerle dayanışmalarını açıklamışlardır. Türkiye’nin her ilinde direnen işçiler ile dayanışma gelişmektedir. Memurlar, aydınlar, gençler, kadınlar, direnen işçiler ile dayanışma içindedir.

Türkiye Komünist Partisi, ilkesel olarak sendikal birlikten, birlik sendikalarından yanadır. İşçilerin farklı sendikalara bölünmeleri, özellikle siyasi eğilimlere göre sendikal konfederasyonların oluşması sınıfın sendikal örgütlenme anlayışına terstir. Zamanında DİSK’in sınıf ve kitle sendikacılığı temelinde örgütlenmesi direnişler sonucu oluşmuş ve bu örgütlenme sarı sendikacılığı sıkıştırıp etkisiz hale getirecek bir yığınsal ve niteliksel etkiye kavuşmuştur. DİSK, 12 Eylül faşizminin yasaklaması sonucunda kapatılıp sonra tekrar açıldığında, daha önce sahip olduğu büyük işyerlerinde yetki alamamıştır. 12 Eylül diktatörleri işçiyi Türk-İş ve daha sonra kısmen Hak-İş’e yönlendirmiştir. Şimdi işçilerin tekrar kendi sendikalarında örgütlenmeleri, sınıf ve kitle sendikacılığının geliştirilmesi bütün yakıcılığı ile gündeme gelmiştir. Orta ve uzun vadede tüm işkolu sendikalarının tek bir konfederasyon altında birleştirilip burjuvazinin oyunlarının tam olarak bozulması ve işçilerin sendikal temelde birliklerinin sağlanması komünistlerin temel ilkesel görüşü iken, bugün için kısa vadede sağlanması gereken, bu amacı da gerçekleştirmeye hazırlık niteliğinde öncelikle işçilerin DİSK’e bağlı işkolu sendikalarında yeniden örgütlenmeleri yoluyla, sınıf ve kitle sendikacılığının tekrar etkin, nitelikli bir duruma yükseltilmesini sağlamaktır. Daha sonra bu güçle sendikal birliğin sağlanması mücadelesi daha mümkün olacaktır.

Türk Metal ve Çelik İş sendikaları MESS ile uzlaşırken, DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş sendikasının işveren ile uzlaşmayıp grev kararı alması ve bu grevin hükümet tarafından ertelenmesi gerçeği gözden kaçırılmamalıdır. Bu tavır bugünkü direnişin nüvesini oluşturmaktadır. Sınıf ve kitle sendikacılığının güçlendirilmesi için bugün verili koşullar mevcuttur. Seçimlerden sonra oluşacak ekonomik kriz ortamında sınıf ve kitle sendikacılığının oynayacağı önemli rol bugünden görülmelidir. Sarı sendika aristokratlarına karşı mücadele işçilerin sendikasızlaştırılmasını getirmemelidir. Sendikasızlaştırma, burjuvazinin yedek gücü sarı sendikacılık kadar tehlikelidir. Sınıf temelli siyasi hareketler bu yanlışa düşmemeli, işçileri DİSK çatısı altındaki iş kolu sendikalarında örgütlemeye yönelmelidir. DİSK içinde geçmiş yıllarda oluşan sınıf sendikacılığına yabancı anlayışlar da ancak bu şekilde temizlenecektir.

Komünistler, her türlü sendika içinde çalışırlar. İşyeri, fabrika, atölye  temelinde işçilerin sendikal mücadelelerinde öncülük rolü oynarlar. Bu sendika Türk-İş’e ve Hak-İş’e bağlı veya bağımsız da olabilir. Ancak DİSK bünyesinde sınıf ve kitle sendikacılığının geliştirilmesi ayrı öneme sahiptir. Diğer sendikalarda uzlaşmacı eğilimlerin giderilmesi ve sendika aristokratlarının temizlenmesini hızlandırır. Nicel olarak yığınsal, nitel olarak sınıfsal temelde güçlenip yükselecek bir DİSK ve ona bağlı işkolu sendikaları, sendikal hareketin genel manzarasını bir anda değiştirir. Onun için, bir yandan direnişteki işçilerle dayanışmayı yükseltmek, diğer yandan Birleşik Metal-İş sendikasının Renault, TOFAŞ, Ford Otosan, Otokar, Türk Traktör, BMC, Vestel, THY Teknik, Arçelik, BOSCH, Seydişehir Alüminyum, Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik ve bilumum işyerinde tekrar yetki almasını sağlayacak örgütlenmeye odaklanmak bugün sendikal alanda yürütülmesi gereken çalışmanın temelini oluşturmaktadır.

Direnişçi işçilerin işveren ve sarı sendika aristokratları tarafından tehdit edilmeleri, baskı altına alınmaları, iktidarın kolluk kuvvetlerinin olası baskı ve saldırılarına karşı, bu direnişin kırılmaması, güçlenerek gelişmesi, dalga dalga yayılması güncel görevimizdir. Tüm parti örgütlerimizi ve yoldaşlarımızı, partimize gönül vermiş işçileri, emekçileri, gençleri, kadınları direnişçi işçiler ile somut dayanışma çalışmalarını örmeye çağırıyoruz.

  • Yaşasın Metal ve Otomotiv İşçilerinin Şanlı Direnişi !
  • Yaşasın İşçilerin Birliği !
  • Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Dayanışması !

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
20 Mayıs 2015