Partimiz TKP’nin 100. kuruluş yılı…

Partimiz TKP’nin 100. kuruluş yılı…

Türkiye Komünist Partisi Merkez Yayın Organı ATILIM

YOLDAŞLAR,

Bir asırlık mücadele tarihimiz ilgili-ilgisiz değişik kesimlerce yorumlanıyor, sahiplenilmeye çalışılıyor, çoğunlukla da çarpıtılıyor.

100 yıllık mücadele tarihinde yaşananlar, olumlu-olumsuz yönleriyle bizim tarihimizdir, biriktirdiğimiz deneyimlerdir… 100 yıl önce ülkemiz topraklarında ekilen tohumlar yeşerdi, serpildi, dev bir çınara dönüştü.

Savaş boylarında, bazen doğal yollarla döktü yapraklarını. Hoyrat bir rüzgarla dalları kırıldı. Sıkça saldırıya uğradı, ama yıkılmadı.

Kendinden bildikleri saldırdı sonra. Yaprakları kurudu. Kuru mecalsiz dalları rüzgarın önüne savruldu. Her kuru dal, gövdeden ayrılmanın şaşkınlığıyla tükendi, feri gitti,”kapitalizm” denilen büyülü rüzgarın oyuncağı oldu.

Asıl gövde saldırılara, bütün örselenmişliğine rağmen toprakta, kökleri derindeydi… Yalanla beslenen umutsuzluklara rağmen, özsuyuna ulaşıp yeşerecek yollar aradı.

Yoldaşlar;

Bizler rüzgarla, yıldırımlarla zor koşullarda gövdeden kopup rüzgarın önünde savrulan kuru bir dal olmaya razı olmadık. Hep öz suyundan beslenen ve koşula uygun yeşerme yolları arayan enternasyonalist komünistlerdik…

Bugün, rüzgarın önünde kuru bir dal gibi savrulanların, partimiz adına yayınladıkları 100. yıl mesajlarının tarihimiz gerçekliğiyle örtüşmediğini işçi sınıfı devrimcileri biliyor…

-Gövde orada…

Marksizm-Leninizm, 3. Enternasyonal ilkeleri üzerinden, ülkemiz bağımsızlık mücadelesinin ateş boylarında filizlenen, yaşanan bütün gelgitlere rağmen özsuyundan ayrılmayan yerdedir… Bizler bu gövdeyiz, aslından büyüyenleriz. Yeniden yeşerip özgür, eşit ve sömürüsüz bir dünya yaratacak olanlarız.

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 100 yıllık mücadele tarihinde, kuru bir daldan döne döne düşenlere, saldırılara, sahtecilere rağmen en arsız rüzgarlara karşı direniyor, savaşıyor…

“Bugün esir yarın her şey…”

100. YIL DİRENÇ, MÜCADELE AZMİYLE KUTLU OLSUN.