Program Tartışması

Program Tartışması

Türkiye Komünist Partisi Merkez Organı ATILIM

Geçen sayımızda Parti program taslağımızın son halini bölüm bölüm yayınlamaya başladık. Bu yayın bu sayımızda da devam ediyor. S.Taner yoldaşın 10 Eylül söyleşisinde de dile getirdiği gibi, program taslağının kimi bölümleri ayrıntılı bilgiler ve hedefler içeriyor. Bunun sebebi konusuna gerekçe olan sebepleri açıklıyor.

Program taslağının ayrıntılı olmasındaki en büyük neden 1986 yılından itibaren yaratılan ideolojik deformasyonun partimiz açısından tekrar yerli yerine oturtulması çabasıdır. Diğer bir neden ise TKP’nin ne için mücadele ettiğinin işçi ve emekçi yığınlara anlatılabilmesidir. Aldığımız bilgilere göre Program Komisyonu tüm eleştiri ve katkıları dikkate aldığı için şöyle bir yol öneriyor. Bu program taslağını geniş haliyle tartışalım. Son haline getirelim. Yani tüm yoldaşlarımız görüş, eleştiri ve katkılarını yazılı olarak bu taslak temelinde bağlı oldukları organlar vasıtasıyla komisyona iletsinler.

Tüm bu çalışma tamamlandıktan, raporlar geldikten sonra, bu program taslağını bir TKP Programı’nın gerekçesi Tezler olarak onaylayıp bu temelde kısa ve öz bir politik belge olarak Program’ı kısaltarak yeniden kaleme alalım. Yeniden kaleme alma işlemi, üzerinde tartışılan Tezler temelinde olacağından, bu program taslağı parti tüzüğümüzün öngördüğü organlarda tartışılarak onaylanıp yürürlüğe sokulur. Yok, eğer bu en üst organ, uzun halde kalması yönünde karar verirse ise o biçimiyle son haline getirilip onaylanır.

Gerek Program Komisyonu, gerekse de MK Sekreterliği bu öneriyi değerlendirerek olumlu görüş belirterek MK’mıza iletmiş durumda. Şimdi, tüm yoldaşlarımızdan, parti örgütlerimizden ve bu program tartışması temelinde parti üyeliğine yönelen yoldaşlardan istemimiz, ATILIM’da bölüm bölüm yayınlanan Program Taslağı temelinde katkılarını yazılı rapor olarak iletmeleridir. Bugüne kadar yapılan tüm katkılar, taslağın yayınlanan bu halinde dikkate alınmıştır.

TKP MK Sekreterliği