Rotamız

Rotamız

Türkiye Komünist Partisi Merkez Organı ATILIM

16 Nisan Referandumunu ve 1 Mayıs’ı arkamızda bıraktık. Kanımızca bu iki olgu temelinde yapacağımız değerlendirmeler önümüzdeki dönem mücadelelerinin gelişimini belirleyecek. Gelişimin belirlenmesi de rotayı netleştirecek.

Nesnellikle öznellik arasındaki açı bu iki olguda bir kez daha açığa çıktı. Referandum kampanyası ve sonuçları nesnel olarak AKP-Saray Rejimi’nin yıkılabilecek potansiyelin varlığını ortaya koydu. 1 Mayıs ise öznel olarak sınıf hareketinin hangi derecede yetersiz olduğunu gösterdi. Bu açıyı kapatmamız gerekiyor.

Ülkede nüfusun ezici çoğunluğunun duruşu nesnel olarak işbirlikçi oligarşinin iktidarına karşı olması gerekirken ve çeşitli mekanizmalar ile bilinci bulanıklaştırılmışken; buna rağmen nüfusun yarısından fazlası farklı saiklerle de olsa iktidara karşı tavır belirliyorsa, ancak dağınık, kararsız ve şimdilik cesaretsiz yığınlar sonuç alıcı bir hareketlenmeye yönelmiyorsa bunun nedenleri ayrıntılı olarak ele alınmalı ve aşılmalıdır.

Geniş yığınlara güven verecek, onları yönlendirecek niteliklere sahip, işçi sınıfı içinde kök salmış bir politik özne dışında bu sorunu çözebilecek güç yoktur. Partimiz örgütlenme alanlarını bu tarife göre belirliyor. Bu stratejiye uygun siyasal ittifaklar oluşturuyor ve toplumsal ittifak politikalarını tarif edilen amaca uygun olarak şekillendiriyor.

1 Mayıs’lar sınıf örgütlenmesinin barometresidir. Devrimci, ilerici iş kolu sendikaları fabrikalarda, diğer üretim alanlarından ve stratejik yeni teknolojik sektörlerden işçi ve emekçileri örgütlü ve birlikte, -fabrikaları boşaltır misali- 1 Mayıs Alanlarına indiremedikleri koşullarda; diğer sendikal konfederasyonlara bağlı iş kolu sendikalarının yetki sahibi ve örgütlü olduğu yerlerde parti faaliyeti başarıyla yürütülemediği koşullarda, iktidara karşı mücadelede ilerleme kaydetmek ve sonuç almak mümkün değildir.

Bu somut verilerden yola çıkarak 1 Mayıs 2018’e kadar sınıf içinde örgütlenmemizi, fabrika, tersane, maden ve işyerlerinde parti temel örgütlerini çoğaltmayı hedefleyerek bir yıllık rotamızı belirleyelim ve bu görevle çalışmalarımıza doğru adreslerde ivme kazandıralım.