Savaş Ateşini Söndürelim

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 10 Mart 2017 Tarihli Çağrısı

Savaş Ateşini Söndürelim

Yurttaşlar, Asker Aileleri, Askerler, Halklarımız;
Tüm İlerici, Demokratik, Devrimci Güçler;

AKP-Saray Rejimi ateşle oynuyor. İçeride kendi halklarına, dışarıda kardeş komşu halklarımıza karşı kirli bir savaş yürütüyor. Savaşlar kapitalizmin doğasında vardır. Kapitalist devletler savaş olmadan yaşam sürelerini uzatamazlar.

Kendi ülkelerinde işçi ve emekçileri iliklerine kadar sömürmeleri yetmezmiş gibi, “düşmanlar” yaratarak başka ülkelere de savaş ilan ederler. Bu savaşlarla kendi ülkelerinde halkların ulusal duygularını okşarlar, ülkedeki tüm sorunların üstünü örterler, sömürüyü daha da arttırırlar ve aynı zamanda başka ülkeleri talan edip, yakar yıkarlar, binlerce, bazen yüzbinlerce hatta milyonlarca yoksulun ölümüne sebep olurlar.

Bugün, Kürdistan’da ve Ortadoğu’da yaşanan budur. Suriye’nin nasıl yönetileceği Türkiye devletinin sorunu olmamalıdır. Türkiye nasıl olur da başka bir ülkenin, komşu bir ülkenin iç işlerine müdahil olabilir, o ülkenin yöneticilerini düşman ilan eder? Türkiye’de halkının üçte birinin yaşadığı toprakları nasıl savaş uçakları ile bombalar, yakar, yıkar? Günlük yandaş haber kanalları tüm toplumu bu kadar mı etkiliyor ki, bütün bu haksız ve kirli saldırılara karşı ses yükseltilmiyor?

Bilgi sahibi oldukları halde, engellemeyip kendi lehlerine darbeye dönüştüren devlet, bu çatışmalarda göz göre göre ölen 250 kişi hakkında trajik söylemler geliştirirken, Kürdistan ve Suriye’de katledilen binlerce sivilden neden söz edemiyor? Bu senaryoya artık son verilmelidir.

Anayasa için Halk Oylamasında HAYIR sonucunun çıkması bunun önümüzdeki ilk adımı olabilir. Bugün milyonu aşkın askerin aileleri devlete tepki gösteriyor. Asker ailelerine sesleniyoruz. Oğullarınızın cenazelerinde tepki göstermek geç kalınmış bir tepkidir. Gençlerimizi, delikanlılarımızı yaşamda tutabilmek için tepki göstermelisiniz.

Binlerce gencimiz içeride ve dışarıda savaş içinde can verdi. Bu gençlerin önemli bir sayısı kamuoyundan gizleniyor. Ailelerine baskı yapılıyor. “Eğer açıklarsanız ‘şehit’ maaşı vermeyiz” deniyor. Yoksul aileler bu şantaja karşı tepki gösteremiyor. Bu olaylar deşifre edilmeli ve devletin vermeyeceği maddi yardımlar bir fon oluşturularak karşılanmalıdır. Bu mümkündür. Yasal devrimci örgütlenmeler bir araya gelerek bu yönde çalışma yapabilirler. Aynı yardım evleri yıkılan Kürt aileleri, oğulları, kızları devlet tarafından katledilen siviller, özgürlük savaşçıları için de geçerli kılınmalıdır.

Bugün Anayasa referandumu için HAYIR kampanyası yürüten güçler, bu örgütlenmelerini 16 Nisan’dan sonra devrimci, demokratik, sosyalist bir Türkiye mücadelesine yükseltebilirler. Halkın içinde halkla beraber, sınıfın içinde sınıf ile birlikte, toplum içinde alternatif örgütlenmeler, sınıfın, halkın öz örgütlenmelerini yaratabilmelidirler. Türkiye Komünist Partisi, bulunduğu, örgütlendiği, bileşeni olduğu ve yer aldığı her mecrada bu amaç için çalışmaktadır ve çalışmaya devam edecektir. Siz de komünistlerin sesine kulak verin.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
10 Mart 2017