Yerel Seçimler Öncesi Dönem, Yığınlar İçinde Etkinliği Artırma Dönemidir

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 6 Aralık 2018 Tarihli Açıklaması

Yerel Seçimler Öncesi Dönem, Yığınlar İçinde Etkinliği Artırma Dönemidir

MHP destekli AKP-SARAY Rejimi siyasi ve ekonomik alanda yaşadığı sıkışmışlığın içinden çıkmak için Yerel Seçim kampanyasını erken başlatarak kullanıyor. Seçim kampanyasının içeriği ağırlıkla milliyetçi ve ırkçı söylemlerden oluşuyor. Ülkenin Suriye ve Fıratın Doğusu dışında başka sorunu yokmuş gibi davranılıyor. Aslında sorunlar içeride. Ekonomi krizde ve daha da derin bir krizin arifesinde. Siyaseten ekonomik krizin etkileri gizlenmeye çalışılsa dahi bu artık mümkün olmuyor.

Türkiye, belki de tarihinin küçük, dağınık ama en yoğun işçi grevleri ve direnişlerine sahne oluyor. İşyerleri, mağaza zincirleri, fabrikalar kapanıyor, konkordato ve iflaslar yaygınlaşıyor. Üretime ve hizmete devam edenler ise vardiya sayılarını, personel mevcutlarını ve üretim yoğunluğunu düşürerek çalışmaya devam ediyorlar. İthalat-ihracat dengesi ülkenin aleyhine kötüleşmeye devam ediyor. Artık mercimek, kuru fasulye, nohut, pirinç, buğday, patates, soğan gibi temel besin maddeleri ithal edilir duruma geldi. Dolayısıyla dövize endeksli olan satın alma maliyetleri de yükseklere fırladı. Bu ülke hayvancılık için saman ithal eder duruma geldi.

Bütün bu olumsuz gelişmelerin ve seçim ekonomisi ile gizlenen sorunların işçi, emekçi ve yoksullara olan yansıması önümüzdeki aylarda daha hissedilir olacak. Asıl sorunlar ise 31 Mart seçim tarihinden sonra günlük yaşama yansıyacak. MHP destekli AKP-SARAY Rejimi, seçimlerden galip olarak çıkarak, böyle bir siyasi başarının etkisiyle özellikle uluslararası finans piyasalarında Türkiye’nin sıkışmışlıktan çıkacağını ve yabancı sermaye akışı ile yatırımlarının artacağını hesaplıyor. Yani ekonomik krizi aşmak için yerel seçimleri belirleyici önemde görüyor.

Bu durumda devrimci muhalefet tam tersini yapmalı. İşçi emekçi ve yoksul yığınlar içinde MHP destekli AKP-SARAY Rejiminin özünde ekonomik ve siyasal olarak iflas ettiğini anlatmalı, yığınların öz örgütlenmelerini teşvik etmelidir. MHP ve AKP’nin işçi, emekçi ve yoksul yığınları siyaseten etkilemek için milliyetçi ve ırkçı söylemler eşliğinde savaş propagandaları geliştiriyor. “Milli birlik ve beraberlik ruhu” adı altında ekonomik ve siyasal sorunların üstünü örterek yığınları etkilemeye çalışıyor. Bizler ise yığınlara gerçekleri açıklamalıyız. “Fıratın Doğusu” operasyonlarının Kürt halkının özgürlüğüne kasteden bir imha girişimi olduğu, Suriye’de savaş politikalarının emperyalist yayılma ve işgal hedefli olduğunu, Türkiye’nin gözünün Suriye ve Irak’ın zengin yeraltı kaynaklarında olduğunu açıklamalıyız. Kapanan, direnen, zorda olan işyerlerinde işçi ve emekçilerin yanında ve içinde olmalıyız, direnişlerine güç katmalıyız. Semt ve mahallelerde işçi, emekçi ve yoksulların mücadelesini ve dayanışmasını örgütlemeliyiz. TKP Merkez Komitesi, parti örgüt ve kadrolarını işyerlerinde ve yerleşim bölgelerinde bu alanda çalışmalarını güçlendirmeye çağırıyor.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
6 Aralık 2018