YIL BİTERKEN

YIL BİTERKEN

Türkiye Komünist Partisi Merkez Yayını ATILIM

Bir yılın bitmesi bizim açımızdan bir mücadele yılının sonlanması ve yeni bir mücadele yılına girmek ile eş anlamlıdır. Bütün bir yıl boyunca yürüttüğümüz faaliyetlerin muhasebesini yaparız. Kurduğumuz ilişkileri değerlendiririz. Koyduğumuz hedeflere hangi derecede ulaşıp ulaşamadığımızı ölçeriz. Olumlu adımları değerlendirir, eksikliklerimizi ve hatta yanlışlarımızı görmeye çalışır ayrıntılara gireriz. Bütün bu değerlendirmenin sonunda yeni yıl için hedeflerimizi ve çalışma programlarımızı netleştiririz.

KADRİ EROL YOLDAŞ KOMÜNİST HAMLESİ’nin eski yılın Ekim ayında başlayıp, yeni yılın Ocak ayı sonuna kadar tariflenmiş olması bize ek olanaklar sunuyor. HAMLE süresince geçmiş yılın muhasebesini ve gelecek yılın planlamasını yapmak örgütlü ve kolektif çalışma anlayışı açısından bakıldığında parti örgütlerimiz ve yoldaşlarımız açısından değerlendirilmesi gereken bir dönem. Tarif ettiğimiz HAMLE zaten bu nitelikte bir değerlendirmeyi de farklı görevlerinin yanında içeriyor.

Faaliyetlerimizi değerlendirirken bunun ülkede, bölgede ve dünyadaki gelişmelerden kopuk olamayacağını biliyoruz. Ekonomik ve siyasal gelişmeler, sınıf düşmanının savaş planları, sınıfların karşılıklı yeralımında içinde bulunulan durum ve sınıfın mücadele yeteneklerinin somut durumu gibi etmenler geçmiş yılı değerlendirmek ve yeni yılı planlamak açısından gözardı edilmeyecek olgulardır. Kendimizi bu ögelerin içinde, çalışma, hareket kabiliyeti, genişleme ve nitelik kazanma ölçütlerine göre değerlendiriyoruz.

Her yoldaşımıza parti örgütünde değerlendirmeye girmeden önce kendi adına bu tarz bir değerlendirme yapmasını ve gelecek yıl nasıl daha etkin, faydalı ve verimli bir çalışma yürütebileceğinin muhasebesini yapmasını öneriyoruz. Umarız, bu değerlendirmeyi gerçekleştirmeyen yoldaşlarımız kendilerinde bir eksiklik hissederler ve bu tür yıllık değerlendirmeleri alışkanlık haline getirirler. Bu bilinç ile yeni yıla umutla bakıyoruz.