Zamanı Geliyor…

Zamanı Geliyor…

Türkiye Komünist Partisi Merkez Organı ATILIM

Bazı olayları zorlasan da eğer olgunlaşmadı ise harekete geçirmek mümkün değildir. Yığınların hareketliliği ve tepkisi de böyle bir olgudur. Özellikle bir de yalanlarla, aldatmacalarla gözü boyanmış, yolundan saptırılmış, manipüle edilmiş yığınlardan söz ediyorsak.

Türkiye’de burjuva partilerine, özellikle de iktidar partilerine oy veren seçmen yığınların durumu budur. Gerek ideolojik ve de gerekse ekonomik olarak manipüle edilerek, politik olarak düşmanını “seven” bir özelliğe kavuşturulmuşlardır. Bunda dini duyguların sömürülmesinin de milliyetçi duyguların kabartılmasının rolü vardır. Kamu hazinesini sıfıra indirecek kadar karşılığı olmayan ekonomik kaynakların yoksullara aktarılması ile onların gözlerinin kapanmasını sağlamak da vardır.

Ancak, yaşamın gerçekleri acıdır. Alavere dalavere  ile yıllarca oyaladığın, gözlerini kamaştırdığın yığınlar yaşamın gerçekleri ile karşı karşıya geldikleri zaman bıçak kemiğe dayanmış demektir. Bugün ülkemizde toplumsal ortam henüz o aşamaya gelmiş değil, ama gidişat böyle sürerse orta vadede toplumsal patlamalara hazır olmalıyız.

Toplumsal patlama, sınıf savaşımının keskinleşmesi ve yükselmesi  demektir. Yoksul işçi ve emekçi yığınların örgütlenmesi, sokağa inmesi ve ellerine ne geçirirlerse o araçlarla devletin kolluk güçlerinin karşısına dikilmesi demektir.

Partimiz, TKP, işçi, emekçi ve yoksul yığınlar içinde bundan sonra da bugüne kadar çalıştığı gibi bıkmadan ve usanmadan, sabırla çalışarak, sınıf savaşımının yığınları kavrayacağı dönemlere hazırlıklı girmektedir. Bu konuda her anlamda eksiksiz olduğumuzu iddia edemeyiz. Ancak yolumuz doğru, ve eksikliklerimizi örgütlerimiz ve kadrolarımız biliyor. Parti çevremiz eksikliklerini ölçebilecek ve görebilecek düzeyde. Şimdi bu eksikliklerimizi tamamlama zamanı.