Zorunlu Bir Açıklama ve Uyarı

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi Sekreterliğinden

Zorunlu Bir Açıklama ve Uyarı

 Darbe girişiminin üzerinden günler geçmeye başladıkça, darbenin niteliği ve gerçek saikleri yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Türkiye Komünist Partisi, sorumluluğu ve niteliği gereği, acele yorum yapma alışkanlığı ile magazinsel veya kalıpsal yorumlardan başka hiç bir içeriği olmayan açıklamalar kervanına katılamaz ve katılmamıştır da. Sosyal Medya’da ani yorumlar yazmak, tutturamayınca manevra yapmak örgütsüz kişilerin veya Leninci parti anlayışına sahip olmayan çevrelerin yöntemi olabilir, fakat Türkiye Komünist Partisinin tarzı kesinlikle bu olamaz. Aynı şekilde örgütlü olduğunu zannedip, kendi sayfalarında, bloklarında partimiz adına yapılan yorumlar ve ileri sürülen görüşler kesinlikle partimizi bağlamamaktadır. Partili bir komünist görüş ve yorumlarını rapor veya yazı halinde parti basınına ulaştırır ve yayınlanmasını önerebilir. Ondan sonra ise yayınlanan yazısını, kendi sayfalarından parti basınını paylaşarak yaygınlaştırır.

Türkiye Komünist Partisi’nin tahlil ve tespitleri doğrultusunda yazılacak yazılar parti basınında yerini alır. Bunun ön şartı da daha önce kendi adına yayınlanmamasıdır. Daha önce kendi adları ile yayınlanmamalıdır ki, gerektiğinde parti basınında ona uygun isimle yayınlanabilsin.

Türkiye Komünist Partisi’nin basılı tek resmi yayını Merkez Organı olan ATILIM gazetesidir. Facebook sayfası ATILIM sayfasıdır. Web sitesi ise www.türkiyekomünistpartisi.org ve www.tkp-online.org siteleridir. TKP’nin bu organların dışında TKP’nin Sesi, tkp.org, tkp-online.com, tkp.org.tr, yolveamaç.org, TKP’lilerin Sesi, gibi adres ve organları yoktur. Bu sıraladığımız veya eksik bıraktığımız adreslerin tümü Türkiye Komünist Partisi’nin likidasyonunun devamını körükleyen yayınlardır. TKP üye ve sempatizanlarının görevi bu sayfalar tarafından likidasyonu yaygınlaştırıp sürdürmek ve TKP saflarında karışıklık yaratmak için, parti tarihimizin değerlerini içeren, kurnazca hazırlanıp yayınlanan yazı, video ve görselleri yaygınlaştırmak değildir. Bugünden itibaren, bilgisi olup da bilinçli olarak bu tür yayınları paylaşan yoldaş ve sempatizanlarımız parti hukukuna göre disiplin suçu işlemiş sayılacaklardır. Bu konu ile ilgili tüm parti örgütlerimiz yoldaşlarımızı ve çevremizi bilgilendirmeli ve uyarmalıdırlar.

Türkiye Komünist Partisi, organları olan ve bu organları işletilen bir partidir. 15 Temmuz 2016 Darbe Girişimi örneğinde olduğu gibi Merkez Komitesi adına Politik Büro ve MK Sekreterliği tarafından hassasça değerlendirilmeden hiç bir açıklama yayınlaması beklenemez. Bu konularda açıklama yapmak için ise partimizin bilgi kaynaklarından akan bilgilerin toplanıp değerlendirilmesi temeldir. Burjuva basını, sosyal medya kaynakları tek başına partimizin tutumunu belirlemeye yönelik kanallar olamazlar. Kuşkusuz ki bu kaynaklar da değerlendirilir, ancak tek başına yeterli değildir.

Komünist basın yaptığı tahlillerden, yayınladığı yazılardan sorumludur. İşçi sınıfının tarihsel misyonunu yerine getirmek için verdiğimiz mücadele ciddi, somut, sorumlu ve doğruya en yakın içerikte olmak durumundadır. Komünist basın bazı zamanlarda ise düşmanın konum alışına, örgütünü korumaya ve kendi taktiklerini yaşama geçirme amacıyla bildiği her şeyi yazıya dökmez, bilmedikleri konusunda ise ahkam kesmez. Kimi konularda sadece parti örgütlerini, yoldaşlarını ve sempatizanlarını bilgilendirir.

Yoldaş ve sempatizanlarımız, geçtiğimiz bu süreçte ve daha karmaşık süreçlerin beklenmesi gereken bu dönemde, Facebook, Whatsapp, Twitter v.b. sosyal medya araçlarını mücadelemize zarar vermeyecek ve çalışmalarımızın kesintiye uğramamasını güven altına alacak sorumlulukta kullanmaya özen göstermelidirler. Telefon görüşmeleri kısıtlanmalı, sadece VPN ve web üzerinden zorunlu görüşmeler gerçekleştirilmelidir. Telefon, mobil telefon, SMS, elektronik posta v.b. araçlar kesinlikle örgütsel konuların mütaalasında kullanılmamalıdır. Unutulmamalıdır ki partimiz açısından belirleyici olan örgütün sürekliliği ve mücadele yeteneğini koruma sanatıdır. Ancak işleyişi kesintiye uğramadan süren bir örgüt, sınıf mücadelesinde yerine getirmesi gereken öncülük görevlerini gerçek yaşamda yerine getirebilir.

Tüm organ, örgüt, yoldaş ve sempatizanlarımız bu açıklamamızın gereklerine hassasiyetle uymak durumundadırlar.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi Sekreterliği
19 Temmuz 2016