Lenin’in Ekim Devrimi’nden Sonra Halka Sesleniş Konuşması

Lenin’in Ekim Devrimi’nden Sonra Halka Sesleniş Konuşması

V. İ. Lenin

Yoldaşlar, işçiler, askerler, köylüler ve bütün emekçi halk!

İşçi ve köylü devrimi Petrograd’da tamamen zafer kazandı. Kerenskiy tarafından kandırılan az sayıda Kazaklardan geriye kalanlar da ya dağıtıldı ya da tutuklandı. Devrim Moskova’da da zafer kazandı. Daha Petrograd’dan sevk edilen askerler ulaşmamışken, Moskova’daki Kadet memurları ve diğer Kornilovcular barış koşullarını imzaladılar - Kadetlerin silahsızlandırılması ve Kurtuluş Komitesi’nin ilgası...

Cepheden ve köylerden, siperlerdeki askerlerin ezici çoğunluğunun ve uyezdlerdeki köylülerin yeni hükümete, onun barış kararnamesine ve köylülere ivedi olarak toprak dağıtılması yönündeki kararına desteğini ilan eden günlük ve saatlik raporlar geliyor. İşçi ve köylü devrimi kendisini güvenceye almıştır, çünkü şimdiden halkın çoğunluğu onun tarafındadır.

Toprak sahiplerinin ve kapitalistlerin, burjuvaziye yakından bağlı olan üst düzey memurların ve kamu hizmetlilerinin, tek bir kelimeyle, bütün zenginler ve onların destekçilerinin, yeni devrime düşmanca tepki vermeleri, onun zaferine direnmeleri, bankaları kapatmakla tehdit etmeleri, değişik kurumların çalışmalarını bozmaları ya da engellemeleri ve devrimi her yoldan, açık veya gizli şekilde kösteklemeye çalışmaları tamamen anlaşılır bir durumdur. Her bilinçli işçi, bizim kaçınılmaz olarak bu tür direnişlerle karşılaşacağımızın farkındadır. Bolşeviklerin bütün Parti yayınları sayısız kereler bunun üzerine yazdı. Tek bir an bile işçi sınıfının bu direnç karşısında gözünün korkması mümkün değildir onlar, burjuvazinin destekçilerinin tehditleri ve saldırıları karşısında asla tereddüde düşmeyecektir.

Halkın çoğunluğu bizimledir. Dünyadaki işçilerin ve ezilenlerin çoğunluğu bizimledir. Devrimimiz adalete yol açmıştır. Zaferimiz kesinleşmiştir.

Kapitalistlerin ve yüksek rütbelilerin direnişi ezilecektir. Tek bir kişi bile, bankaların ve sendikaların kamulaştırılmasını ilan eden yasa haricinde, mülkiyetinden yoksun bırakılmayacaktır. Tek bir işçi bile, bir kuruş dahi zarar görmeyecek, aksine, ona yardım edilecektir. Muhasebeyi ve denetimi sıkılaştırmak ve vergilendirmeyi düzenlemek dışında hükümet başka bir girişimde bulunmayacaktır.

Bu adil talepleri destekleyerek, halkın çoğunluğu Geçici İşçi ve Köylü Hükümeti’nin etrafında kenetlenecektir.

Yoldaşlar, işçiler! Unutmayın, artık siz kendiniz devleti kontrol ediyorsunuz. Eğer siz birleşmez ve bütün devlet işlerini kontrolünüz altına almazsanız, kimse size yardım etmeyecek. Sizin Sovyetleriniz, bundan böyle devlet otoritesinin organları, bütün iktidarın meşru bedenidir.

Sovyetlerinizin etrafında kenetlenin. Onları güçlendirin. Kendi işinizi kendiniz yapın en alttan başlayın, kimseyi beklemeyin. En sıkı devrimci yasayı ve düzeni kurun ayyaşlar, serseriler, karşı devrimci Kadet memurları, Kornilovcular ve benzerleri tarafından anarşi yaratmak için atılan her adımı merhametsizce ezin.

Üretim ve ürünlerin hesabının tutulması üzerinde sıkı bir kontrol sağlayın. İnsanların iş yapmasını engelleyenleri, bu engellerin sabotaj mı (zarar verme, geciktirme veya yıkıcılık) yoksa tahıl veya mahsul istifçiliği mi, tahılların nakliyatına engel olmak mı, demiryollarını, posta, telgraf ve telefon servislerini bozmak mı ya da barışa, köylülere toprak dağıtımına ve işçilerin ürünler üzerindeki kontrolüne ve dağıtımına engel olmak mı olduğuna bakmadan, tutuklayın ve devrimci mahkemelere sevk edin.

Yoldaşlar, işçiler, askerler, köylüler ve bütün emekçi halk! Bütün iktidarı Sovyetlerinizde toplayın. Uyanık olun ve toprağınızı, tahılınızı, fabrikalarınızı, araç ve gereçlerinizi, ürünlerinizi ve ulaşımınızı, yani artık tamamen sizin olan, kamuya ait olan her şeyi gözünüz gibi koruyun. Gitgide köylülerin çoğunluğunun rızası ve onayıyla, onların ve işçilerin pratik tecrübesini gözeterek, kararlı ve şaşmaz bir biçimde sosyalizmin zaferine doğru yürüyeceğiz- birçok ileri ülkenin öncü işçilerinin halklara barış getiren ve onları ezilmekten ve sömürülmekten kurtaran zaferiyle...

V. Ulyanov (Lenin)
Halk Komiserleri Komitesi Başkanı
5 Kasım 1917

(İlk kez Pravda’nın 19 Kasım 1917 tarihli 4. sayısında yayınlanmıştır)

 

Lenin’in 1 Mayıs 1919’da yaptığı konuşmadan;

Emekçi halkın düşmanları olan toprak sahipleri ve kapitalistler diyorlar ki: “İşçiler ve köylüler biz olmadan yaşayamazlar.” “Eğer biz olmasaydık” diyorlar; “düzeni korumak için, iş vermek için ve insanları çalışmaya zorlamak için hiç kimse olmazdı. Eğer biz olmasaydık, her şey çökecekti ve devlet parçalara bölünecekti. Bizler savrulmuş idik ancak kaos bizi tekrardan getirecek.”

Toprak sahipleri ve kapitalistler tarafından yapılan bu tarz konuşmalar; çalışanları ve köylüleri, korkutamayacak, kafalarını karıştıramayacak ve kandıramayacaktır. Bir ordu sıkı disipline ihtiyaç duyar; buna rağmen bilinçli işçiler sınıfı; köylüleri birleştirmeyi başardılar, eski çar yanlısı çalışanları kendi hizmetlerinde çalıştırmayı başardılar ve başarılı bir ordu kurmayı başardılar.

Sıkı bir disiplin ile eşi olmayan bir kızıl ordu kuruldu. İşçi ve köylülerin sadakatle bağlı oldukları, istihbarata dayalı bir ordu.

Toprak sahipleri ve kapitalistlerin boyunduruğundan sonsuza dek kurtulmak için, onlara güçlerini geri kazandırmamak için, çalışanlardan oluşan büyük bir kızıl ordu kurulmalıdır. Eğer bu ordu emek disiplini ile oluşturulursa, yenilmez olacaktır.

İşçiler ve köylüler işgücünü uygun bir şekilde dağıtabileceklerini ispat etmeliler, edeceklerdir de. Sahtekarlığın olmadığı kamu düzeni için çalışan bir sistem kuracaklardır. Tüm bunları toprak sahipleri ve kapitalistler olmadan, onlara rağmen yapacaklardır. Çalışma disiplini, çalışma gayreti, fedakarlık için gönüllülük, köylüler ve işçiler arasında yakın iş birliği; kapitalist ve toprak sahiplerinin baskılarından, emekçileri sonsuza dek kurtaracak olanlar bunlardır.