Nisan 2017

Türkiye Komünist Partisi Merkez Organı ATILIM

Tek Alternatif Sosyalizm!

AKP-SARAY Rejimi 16 Nisan Halk Oylaması sonucunda uyguladığı politikalar ve halk oylamasını “kazanma” yöntemleri sonucunda iktidarda tutunabilmek için sertleşmek, zorundadır. Bu da faşist yöntemlerin daha da kurumsallaştırılması demektir.

Halk Oylamasına ilk destek TÜSİAD adlı patronlar kulübünden gelmiştir. Bu açıklama işgücü sömürüsü ve ekonomik talanın artacağına işaret eder. Burjuvazi bu politikayı kapitalizmin krizini yönetmek için uyguluyor. Devamı about Tek Alternatif Sosyalizm!

1 Mayıs - İşçinin Emekçinin Bayramı
Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 17 Nisan 2017 Tarihli Çağrısı

Barış, Demokrasi, Özgürlük ve Sosyalizm İçin; Haydi 1 MAYIS’a, Haydi ALANLARA!

1 Mayıs 1977 Katliamı’nın 40.yılında ve DİSK’in kuruluşunun 50.yılında 2017 1 Mayıs’ını karşılıyoruz. Devlet 1 Mayıs Taksim Alanı’nı yine kapatacak. Ancak biz 1977’de toprağa düşen arkadaşlarımızı her durumda Taksim’de anacağız. Devamı about Barış, Demokrasi, Özgürlük ve Sosyalizm İçin; Haydi 1 MAYIS’a, Haydi ALANLARA!

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 1 Nisan 2017 Tarihli Bildirisi

1 MAYIS 2017 HAZIRLIKLARI AKSATILMADAN YÜRÜTÜLMELİDİR!

İşçi sınıfımız, ezilen, sömürülen, yoksul emekçi halklarımız bu yıl 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü karmaşık toplumsal koşullarda karşılıyor. AKP-SARAY iktidarı, diktatörlük rejimini daha da kurumsallaştırmak ve gericileştirmek için sözde bir Halk Oylaması düzenliyor. Devamı about 1 MAYIS 2017 HAZIRLIKLARI AKSATILMADAN YÜRÜTÜLMELİDİR!

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 23 Nisan 2017 Tarihli Bildirisi

23 NİSAN’IN YIL DÖNÜMÜ VE TÜM TÜRKİYE CUMHURİYETİ YURTTAŞLARININ GÖREVİ

Daha sonra çocuklara armağan edilen 23 Nisan, 1920’de ilk TBMM’nin açıldığı günü işaret eder. Bu meclis ulusal kurtuluş savaşı sürecinde, henüz emperyalistler ile anlaşmalar tam olarak bağıtlanmadan, ulusal kurtuluş savaşında yer alan tüm güçlerin de vekiller aracılığı ile temsil edildiği ilk meclistir. İstanbul’daki Osmanlı idaresine alternatif olarak Ankara’da oluşturulmuştur. Devamı about 23 NİSAN’IN YIL DÖNÜMÜ VE TÜM TÜRKİYE CUMHURİYETİ YURTTAŞLARININ GÖREVİ

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 16 Nisan 2017 Tarihli Açıklaması

Anayasa Referandumu Sonucu Geçersizdir! Gerçekte Kazanan HAYIR Olmuştur!

16 Nisan 2017, Pazar günü gerçekleştirilen Anayasa değişikliğine yönelik Halk Oylaması Türkiye halklarının iradesini yansıtmamaktadır. Tüm AKP-SARAY Rejimi karşıtları ve HAYIR Kampanyası yürüten güçler, HAYIR oyu veren tüm seçmenler oylarına sahip çıkarak resmi olarak açıklanan, çarpıtılan oylama sonuçlarını tanımama hakkına sahiptir. Tanımamalıdır. Devamı about Anayasa Referandumu Sonucu Geçersizdir! Gerçekte Kazanan HAYIR Olmuştur!

Türkiye Komüniist Partisi Merkez Yayın Organı ATILIM

Referandum Kampanyaları

Devrimci-demokratik güçler, sosyalistler, komünistler zorlu bir HAYIR kampanyası yürütüyorlar. Devlet tüm önlemleri alarak devrimci muhalefetin önünü kesecek önlemleri silah zoruyla aldı. Yasaklar, baskı, tehdit ile devlet kendi yolunu açık tutmaya çalışıyor. Bu sonuç alıcı olamayacak olan bir yöntemdir. Belki dönemsel olarak kendilerini kurtarır ama kalıcı olarak asla. Devamı about Referandum Kampanyaları

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 10 Mart 2017 Tarihli Çağrısı

Savaş Ateşini Söndürelim

Yurttaşlar, Asker Aileleri, Askerler, Halklarımız;
Tüm İlerici, Demokratik, Devrimci Güçler;

AKP-Saray Rejimi ateşle oynuyor. İçeride kendi halklarına, dışarıda kardeş komşu halklarımıza karşı kirli bir savaş yürütüyor. Savaşlar kapitalizmin doğasında vardır. Kapitalist devletler savaş olmadan yaşam sürelerini uzatamazlar. Devamı about Savaş Ateşini Söndürelim

Devrim Stratejisinin Önemi Üzerine

Devletin yapısını hedeflemeyen bir devrim burjuva diktatörlüğünün yıkılıp yerine proletaryanın iktidarının kurulması sonucuna götürmez. Bu bilinen bir gerçektir. Bilinir ama bu stratejik görev sadece Marksçı-Leninci partiler tarafından programlarında yer alır. Bu saptama önemlidir. Çünkü devrimci ve hatta komünist olduğunu iddia eden kimi çevreler bu belirleyici noktayı görmezden gelmeye eğilimlidirler. Devamı about Devrim Stratejisinin Önemi Üzerine

Lenin: Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi
16 Nisan Referandum Tarihinin Komünistlere Hatırlattığı

Nisan Tezleri 100 Yaşında!

1917'de Rusya'da gerçekleşen Şubat Devrimi'yle yıkılan 2.Çar Nikolay'ın (Çarlık rejiminin) yerine geçici bir hükümet kurulmuştu.

Bolşevikler, Şubat Devrimi'ni beklememekteydiler ve örgütsel olarak hazırlıksız yakalandılar. O dönemde Rusya’da çok az Bolşevik lider bulunmaktadır. Devamı about Nisan Tezleri 100 Yaşında!