Şiko yoldaş (Ali Durak)’ı Kaybettik

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 21 Kasım 2021 Tarihli Açıklaması

Şiko yoldaş (Ali Durak)’ı Kaybettik

Şiko Yoldaş

TKP’nin savaş erlerinden Bilenci Merkez Komitesi ve Politik Büro üyesi Şiko yoldaşın (Ali Durak, Kikan von Freyberg) uzun süren bir hastalık sürecinden sonra 20 Kasım 2021 tarihinde yaşama fiziken veda ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Şiko yoldaş 1973 Atılımı’nın hazırlık sürecinde genç bir parti kadrosu ve yöneticisi olarak Yakup Demir ve Bilen (Marat) yoldaşlarla çalışmış, Atılım sonrası süreçte Bilen yoldaş ile çok yakın ilişki içinde MK ve PB üyesi olarak görevlerini yerine getirmiştir. Son derece yetenekli bir örgütçü ve iyi bir ajitatör olan Şiko yoldaş’ın elinden geçmeyen dönemin parti kadrosu yok gibidir.

Diyarbakırlı bir Kürt olan, teknik meslek lisesi sonrasında bir süre İstanbul’da üniversite öğrenciliği yapan, o dönemde Diyarbakır Öğrenci Yurdunda ilerici devrimci gençlerin örgütlenme çalışmalarına katılan Şiko yoldaş 1968 devrimci gençlik mücadeleleri sürecinde yurt dışına işçi olarak çıkarak bir işçi lideri olarak çalışmalarını sürdürmüş ve Türk ve Kürt halklarının kurtuluşu mücadelesinde yegane öncü politik güç olan partisi TKP’yi bulmuştur. Partilendikten sonra tüm yaşamını TKP’nin örgütlenmesine ayıran yoldaş, 1973 Atılım dönemi hazırlıkları için yurt dışı ve ülkeden yeni bağlar kurulması, örgütler oluşturulmasında kritik görevler üstlenmiştir. 1977 Konya Konferansı’nın örgütlenmesine doğrudan katılmış ve Konferans sonrası ülkede gelişen TKP örgütlenmesinin ideolojik, politik ve örgütsel olarak gelişmesinde çalışmaları olmuştur.

Şiko yoldaşı belirleyen en önemli çizgiler Lenin’in ülkesi Sovyetler Birliği’ne, Thälmann’ın ülkesi Demokratik Almanya’ya, Stalin yoldaşa ve Proletarya Enternasyonalizmine olan sonsuz bağlılığı idi. Şiko yoldaş aynı zamanda her tür sağ ve “sol” sapmaya karşı zamanında kesin tavır gösteren ve bu konularda örgüt içinde görüşlerini sonuna kadar savunan bir yoldaşımızdı. “İşçinin Sesi” oportünizmine ve H.Erdal’ın parti örgütüne zarar veren pratiklerine komünist uyanıklılık içinde ilk tepki gösteren ve bu sorunların çözülmesi için ısrarla tartışan, çalışan bir yoldaşımızdı.

12 Eylül 1980 faşist askeri darbesi öncesi, TKP MK Mayıs 1980 Plenumu’nda oluşturulan Kürdistan Seksiyonu’nun sekreterliğini PB üyesi olarak yürütmüştür. Şiko yoldaşın sekreterliğinde Akın ve Cazgır yoldaşlar bu komitede yer almışlardır. Seksiyon, partimizin Kürdistan örgütlenmesi açısından politik ve örgütsel açılımlar getirmiştir. Özellikle Şiko yoldaş ideolojik politik anlamda o dönem yeni gelişmekte olan PKK hareketi konusunda daha sonra haklı çıkacağı yaklaşım ve görüşleri ortaya koymuştur, fakat bu görüşler o dönemde parti politikaları durumuna yükseltilemedi. O gün yoldaşın görüşleri partiye mal olsaydı ve parti yönetimi, MK ile PB içindeki direnişi kırabilseydi bugün ülkede sınıf savaşımının düzeyi ve belki de ülkenin durumu çok daha farklı olabilirdi.

Şiko yoldaş, TKP’nin TİP ve TSİP ile güçlü bir eylem birliği oluşturulmasından yanaydı ve 12 Eylül rejiminden çıkışta bu partilerin tekrar yasallık kazanarak önemli işlevler yerine getirebileceğini savunuyordu. TİP ve TSİP’in illegal partiler olarak kalmamaları gerektiğini, onun için onların legalde birleşmelerini ve TKP’nin de legalde oluşacak yeni yasal sosyalist partiye destek vermesi gerektiği doğru görüşüne sahipti. Parti yönetiminde ağırlıklı bir kesimin ve Sovyet, Alman ile Bulgar yoldaşların henüz Bilen yoldaş yaşarken bu konuda baskı oluşturmaları sonucunda parti TİP ve TSİP ile birlik çalışmalarını başlatmış, Şiko yoldaş PB ve MK’daki görevlerinden ayrılmıştır. Şiko yoldaşın resmen görevlerinden ayrıldığı ve bir daha aday olmadığı organların seçildiği V. Kongre’de de “Birlik illegalde TKP’de olacaktır” kararına rağmen bu kararın tersi uygulanmıştır.

Şiko yoldaş bu politikanın izlenmesinin likidasyona neden olacağını ön görmüş ve o dönemde partide görevi olmamasına rağmen Kutlu ve Sargın’ın Türkiye’ye dönüşlerinin de ölümcül olduğunu değerlendirmiştir. Yoldaşın kendi kelimeleri ile ifade edersek, “partiyi atomize edeceklerini” ön görmüştü. Öyle de oldu.

TKP’deki görevlerinden ayrıldıktan sonra yaşamını Alman Komünist Partisi DKP saflarında sürdürmüş, Kürt Özgürlük Hareketi’nin mücadelelerine destek vermiş ve 2001 yılında bir grup Kemalist küçük burjuva aydının devletin icazeti ile TKP adını yasal alanda gaspetme girişimlerine karşı Yelkenci yoldaş ile birlikte TKP’yi yeniden örgütleme çalışmalarına girişmiştir. Bu alanda bir dönem Ocak 2007- Nisan 2010 arasında birlikte çalışmalarımız da olmuş ancak daha sonra Şiko ve Yelkenci yoldaşlar çalışmalara katılmama kararı almışlardır.

Şiko yoldaş, kaya gibi sert, kartal gibi geniş ve keskin bakış açılı bir yoldaşımızdı. İnsani yanları güçlü, sevilen ve kolay ilişki kuran bir yoldaşımızdı. Yaptığı tüm çalışmaları işçi sınıfının bilimi Marksizm-Leninizm’e inanarak en iyi bir şekilde yapmaya çalışmış, ancak gerek Atılım öncesi gerekse de sonrası süreçte partiye kazandırdığı kadrolar konusunda her zaman isabetli tercihler yaptığını söyleyemeyeceğiz. Partiye kazandırdığı ve üst yönetim organlarında çeşitli görevlere önerdiği kadrolar ile daha sonra parti içinde mücadele etmek zorunda kalması da bunun kanıtıdır. Kendi anlatımları ve yoldaşının açıklamaları daha sonra partinin sürekliliğini sağlayamayan ve sorun haline gelen kadroların seçiminde yapılan eksiklikleri ortaya koymaktadır. 2007-2010 sürecinde de benzer durum sürmüş ve sorun oluşmuştur.

Ancak, Şiko yoldaş ne yaptıysa TKP’nin güçlenmesi için yapmıştır. Kendisine göre doğru, yaptığı yanlışlar da, kimi zaman gereksiz uzlaşmaz tutumları da buna dahildir. Onun için Şiko yoldaşın yaşamını verdiği sınıf mücadelesinde Türkiye Komünist Partisi’ne yaptığı katkılar hiç bir zaman üstü örtülemeyecek ve unutulmayacaktır. Şiko yoldaş bir örgüt kadrosuydu ve öyle de aramızdan fiziken ayrıldı. Anısını mücadelemiz içinde yaşatacak, uğrunda yıllarını verdiği partisi TKP’nin öncülüğünde zaferler için çalışacağız.

Şiko yoldaşın başta yoldaşları olmak üzere, dost, arkadaş, aile ve yakınlarına en derin baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Şiko yoldaş unutulmayacaksın!

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
21. Kasım 2021