1 Mayıs Bildirisi

1 Mayıs Bildirisi

1 Mayıs

İşçiler, Emekçiler, Köylüler, Aydınlar, Kadınlar, Gençler, Askerler, Öğrenciler;
Türkiye Komünist Partisi Sizlere Sesleniyor… Kulak Verin !

Türkiye 1 Mayıs 2015’i olağanüstü koşullarda karşılıyor. Ülke bir yol ayrımında. Ya, sınıf savaşımında demokratikleşme yönünde bir yükselme eğrisi, ya da egemen sınıfların baskı, terör ve savaş politikasının kurumsallaşması. Bu yol ayrımında yolumuzu belirlemek kendi ellerimizdedir.

İktidar, yıllardır işçi ve emekçileri ezerek, sömürerek, dolandırarak bugünlere geldi. Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere AKP kurmaylarının, en tepeden en alt parti teşkilatına kadar çaldıkları, çırptıkları, yağmaladıkları tüm paralar, işçi ve emekçilerin, yoksulların paralarıdır. Doğrudan rüşvet ve hırsızlık yoluyla cebimizden aldıklarının dışında, temel tüketim maddelerine ve enerjide uyguladıkları dolaylı vergiler ile saltanatlıklarını işçi, emekçi, ezilen ve yoksullar üzerinden finanse ettiler. Yoksul, ezilen ve dar gelirlilerin rızklarını ceplerinden aldılar, yediklerini kursaklarına girmeden götürdüler.

İktidar, bu soygunu halkların manevi değerlerini sömürerek gerçekleştirdi. Türk milliyetçiliği ve kutsal İslam dini adına, kahramanlık şiirleri ve kutsal fetvalar ile ezilenleri, yoksulları, sömürülenleri bin kat daha fazla sömürdüler. Kendi anlayışları temelinde bu yaptıkları, “vatan hainliğidir ve günahtır, haramdır”. Onlar her gün dillerinden düşürmedikleri milli ve dinsel hassasiyetler temelinde nitelersek, “cehennem ateşinde yanacak” unsurlardır. Orduyu da “peygamber ocağı” olarak niteleyip kendi amaçları temelinde kullanmaktadırlar. İşçi, emekçi halkların yoksul çocukları, kendi sınıflarının, halklarının üzerine sürülmekte, telef edilmektedirler. Bugüne kadar, burjuva partilerinden yöneticilerin, işveren konumunda olan sermayedarların çocuklarının, polis veya askerde çatışarak öldüğüne şahit olunmamıştır.

İktidar, içerde ekonomik sorunların ağırlığı altında ezilen işçi sınıfı ve emekçi halkların direnişini engellemek için, grevleri yasaklıyor, erteliyor, yeni faşizan iç güvenlik yasaları çıkarıyor. Kürt halkının, adil, demokratik ve barışçıl istemlerini, eşit haklı yurttaşlar olarak toplumda yerlerini almak için verdikleri mücadeleyi, kan ile terör ile bastırıyor. Dışarıda, daha önce Libya’da, Mısır’da, Irak’ta, şimdi ise Suriye’de savaş kışkırtıcılığı yapıyor, masum halkları din ve mezhep savaşları temelinde kışkırtıyor ve aslolan sınıfsal intikamcılık mücadelesini canice yürütüyor. Gençlerimizi Suriye’de kırdırmaya hazırlanıyor.

İşçi sınıfı, Türk, Kürt ve diğer uluslardan ezilen, sömürülen emekçi halklar, sermaye sınıfının bu gidişine dur diyor. Yaklaşan ekonomik kriz ve yıkıma karşı, mahalle, semt meclislerinde; demokratik örgütlerde; sendikalarda; siyasi partilerde; din, dil, ırk farkı olmaksızın örgütlenmesine hız veriyor. Çünkü biliyor ki; insanları birbirinden ayrı kılan, din, dil, ırk ve mezhep farkları değil, sınıfsal farklardır. Bugün bir iş veren, işçisine hakkını vermediğinde, sömürdüğünde, işten attığında, dinine, diline, ırkına, mezhebine göre karar vermiyor. Sınıfsal konumuna göre karar veriyor. Onun için işçi ve emekçilerin de bu bilinçte örgütlenmeleri ve mücadele etmeleri kadar doğal bir sonuç olamaz.

İşçi sınıfı, tüm emekçiler, ezilen ve sömürülen halklar olarak bu yıl 1 Mayıs, Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde kol kola, omuz omuza, işçi ve emekçilerin hakları, Kürdistan’da barış, dış müdahalelere, işgalciliğe hayır belgileri ile alanları dolduracağız. 1977 Taksim 1 Mayıs Katliamında can veren, katledilen kardeşlerimizin, yoldaşlarımızın anısını yaşatmanın yolu, 1 Mayıs’ta milyonların istemlerini tek bir yürek, tek bir yumruk olarak haykırmamızdır.

  • Yaşasın 1 Mayıs ! İşçi Sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü !
  • Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Dayanışması ve Birliği !
  • Yaşasın, Barış, Demokrasi, Özgürlük ve Sosyalizm Mücadelemiz !
  • Yaşasın Türkiye Komünist Partisi ! Türk, Kürt ve Diğer Uluslardan İşçilerin Öncü Politik Örgütü !

 

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
10 Nisan 2015