15-16 HAZİRAN ŞANLI İŞÇİ DİRENİŞİ’NİN BUGÜN İÇİN ANLAMI

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 11 Haziran 2022 Tarihli Açıklaması

15-16 HAZİRAN ŞANLI İŞÇİ DİRENİŞİ’NİN BUGÜN İÇİN ANLAMI

15-16 Haziran İşçi Direnişleri

Yüzbinlerce işçinin şanlı 15-16 Haziran Direnişi burjuvaziyi ve iktidarı dize getiren niteliği ile günümüzde sınıf mücadeleleri için zengin deneyler içeren niteliktedir. Aradan elli yıl geçmiş olması ve koşulların değişmesi kimi konularda geçerli olsa da, mücadele anlayışı açısından güncelliğini korumaktadır. Türkiye’de 1945’den sonra dünyada faşizmin yenilgisinden sonra devlet tarafından kurulan ve KİT’lerde örgütlenen devlet sendikalarının uzlaşmacı tutumlarına karşı mücadele yolunu seçen işçilerin DİSK’i kurarak örgütlenmeleri ve devletin buna tepkisi 15-16 Haziran Direnişi’nin nedenidir. Devlet DİSK’i kapatmak istemiş, bizzat işçiler DİSK’i savunarak DİSK’in öncülüğünde sokağa inmişlerdir.

Partimizin 1973 yılında başlattığı Atılım ile özellikle işçi sınıfı içinde örgütlenmesi, DİSK içinde yönlendirici konum kazanması kimilerinin iddia ettiği gibi sendikalara yerleştirilen birkaç uzmanın değil, 15-16 Haziran büyük işçi direnişinin doğrudan sonucunda olmuştur. TKP 15-16 Haziran direnişinin hemen akabinde fabrikalarda örgütlenmeyi öne alarak sınıf içinde etkisini artırmış ve sınıf mücadelesinin gelişmesine önderlik etmiştir. 15- 16 Haziran öncesi önemli işçi direniş ve grevleri, 15-16 Haziran direnişinin kendisi ve ardından yürütülen çalışmalar işçi sınıfı ile partinin ve gençlik ile işçi sınıfının, dolayısıyla partinin bağlanmasını sağlamıştır.

Günümüzde bu deneyleri doğru analiz etmek, başarılardan esinlenmek, yanlışlardan ders çıkarmak suretiyle sınıf mücadelesine yön vermek parti örgütlerimizin en acil görevidir. DİSK günümüz sendikal mücadelelerine önderlik edebilecek duruma getirilmeli, işçi sınıfının sendikal birliğini sağlamak hedeflenmeli ve güncel olarak sendikaların içinde bulunduğu atıl durumu aşmak için anarko sendikalist yöntemlere baş vurulmamalıdır. Bu konuda bir dizi etmen yeniden gözden geçirilmeli, 15-16 Haziran, yığınsal 1 Mayıslar, DGM ve MESS direnişlerinden geçmiş kadroların deneyleri dikkate alınmalı, sınıf savaşımına sırtını dönmemiş, ruhlarını burjuvaziye satmamış kadroların çıkardıkları derslerden yararlanarak sınıfın örgütlenmesi ivedilikle yaşama geçirilmelidir. Özellikle sınıf savaşımının devrimci niteliğinin Kürt halkının, işçi ve emekçilerinin mücadeleleri ile kesiştiği noktalar dikkate alınmadan sınıf savaşımının tekrar eski gücüne ve hatta onun ötesine taşınması mümkün değildir. Bu bilinç ve kararlılıkla tüm parti örgütlerimizi, deneyimli eski yoldaşlarımızı ve yeni yoldaşlarımızı göreve çağırıyoruz.

  • Yaşasın 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi!
  • Yaşasın Sınıf Mücadelesi!

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi

11 Haziran 2022