Alman Komünist Partisi (DKP) eski Genel Başkanı Herbert MİES Yoldaşı Kaybettik

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Sedat TANER Yoldaşın Taziye Mesajı

Alman Komünist Partisi (DKP) eski Genel Başkanı Herbert MİES Yoldaşı Kaybettik

Alman Komünist Partisi (DKP) Eski Genel Başkanı Herbert Mies Yoldaş

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Sedat TANER yoldaşın, Alman Komünist Partisi (DKP) eski Genel Başkanı Herbert MİES yoldaşın kaybı üzerine Alman Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Başkanı Patrik KÖBELE yoldaşa ilettiği taziye mektubu:

ALMAN KOMÜNİST PARTİSİ
MERKEZ KOMİTESİ’NE

Değerli Patrik KÖBELE yoldaş,

Herbert Mies yoldaşın aramızdan ayrılma haberini derin bir acı ile karşıladık. Sizin nezdinizde Mies yoldaşın ailesine, DKP Merkez Komitesi ile tüm üye ve dostlarına baş sağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz.

Mies yoldaş Alman işçi sınıfının politik mücadelesi açısından yeri doldurulamaz bir kayıptır. Mies yoldaş aynı zamanda geçmiş ile gelecek arasında, illegalite ile legalite arasında, Reel Sosyalizmin varlığı ile karşı-devrim koşulları arasında köprü oluşturmuş olan ve komünist kadrolar için bir daha eşine rastlanmayacak bir değerdir.

Mies yoldaş aynı zamanda Dünya Komünist Hareketi’nin lider kadroları arasındaydı. Dünya Komünist Hareketi, Mies yoldaş nezdinde iki Almanya’nın var olduğu soğuk savaş koşullarında hem Federal Alman işçi sınıfının kurtuluşu için savaşan ve aynı zamanda Demokratik Alman Cumhuriyeti’nin uluslararası arenada tanınması için mücadele eden yılmaz bir savaşçısını yitirdi. Mies yoldaş anti-emperyalist, barış ve demokrasi mücadelesi ile sosyalizm mücadelesinin birbirine sıkı sıkıya bağlılığının sembol komünist kişiliği idi.

Mies yoldaş, partimiz TKP ile de sıkı bağları olan bir yoldaşımızdı. 1973 ATILIM sürecinde partimizin yeniden ayağa kalkmasında, Federal Almanya parti örgütlerinin ülkedeki örgütlenme için bir köprü oluşturmasına belirleyici katkıları olmuştur. Mies yoldaş komutasındaki DKP, yetmişli ve seksenli yıllarda Federal Almanya’daki Türkiyeli göçmen işçilerin örgütlenmesinde ve seksenli yıllarda faşist diktatörlük koşullarında politik göçmen olarak Federal Almanya’ya geçici olarak gelen Türkiyeli komünistlere enternasyonalist dayanışmasını en üst düzeyde yerine getirmiştir. Türkiye Komünist Partisi, Herbert Mies yoldaş ile sadece bir yoldaşını değil, Federal Alman komünistlerinin bugüne dek yetiştirdiği Türkiye işçi sınıfı ve Federal Almanya’da yaşayan ve çalışan Türkiyeli göçmen işçilerin en samimi, dürüst mücadeleci omuzdaşını yitirdi.

Mies yoldaş ideolojik, politik ve örgütsel alanda Marksizm-Leninizm’in ilkeli bir savunucusu idi. Reel Sosyalizm ve Demokratik Alman Cumhuriyeti’nin varlığı koşullarında, anti-komünizmin tepe yaptığı, sosyal-demokrat ihanetin işçi sınıfı içinde bir kanser hücresi gibi yaygınlaştırılmaya çalışıldığı dönemlerde Mies yoldaş Marksizm-Leninizm teorisinin sulandırılmasına karşı sonuna kadar mücadele eden, Büyük Ekim Devrimi’nin ülkesi Sovyetler Birliği’ne karşı sonuna kadar tereddütsüz dost olan, anti-komünizmin her türlü emaresine karşı sonuna kadar ısrarla mücadele eden bir yoldaşımızdı.

Mies yoldaşın eşsiz deneylerinden yararlanacağız, mücadelesini sürdüreceğiz. Bu düşünceler ve kararlılıkla “Trotz Alledem!” (Herşeye Rağmen!).

Komünist selamlarımızla

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
Genel Sekreteri
Sedat TANER

16 Ocak 2017