Devrimcilerin Güç Birliği

Devrimcilerin Güç Birliği

TKP Merkez Organı ATILIM

Devrimci, demokrat, sosyalist ve komünistlerin eylem ve güç birliği konusu yıllardır gerçekleştirilmeye çalışılan bir görevdir. Bugüne dek gerçekleştirilen tüm birliktelikler, belirli bir süre sonra tavsamış ve akabinde dağılmıştır. Bunun sebeplerini doğru analiz etmezsek önümüzdeki dönemde tekrar aynı deneyleri tekrar yaşama tehlikesi ile karşı karşıya kalacağız.

Birincisi; güç birliği, tek tek örgütlerin ve partilerin zayıf yanlarını giderebilecek bir araç değildir.
İkincisi; birlik somut bir amaç ve program çerçevesinde sağlanmalıdır.
Üçüncüsü; sınıf mücadelesi içinde, yığınsal çalışmalarda kök salmamış hiç bir birlik çabası başarılı olamaz.

Belirli somut konularda kalıcı veya geçici birlikler oluşturmak farklı bir konudur. Örneğin, sendikal alanda belirli bir hedefe yönelik olarak veya sıcak mücadele içinde egemen sınıfların saldırılarına karşı kendini savunmak için ve hatta farklı mücadele biçimlerini icra etmek amacıyla. Fakat somut konularda oluşturulacak böylesi birlikler için dahi, söz konusu alanda sınıf ve yığınlar arasında kök salmış olmak, olmazsa olmaz ön koşuldur.

Görüşümüzce, bu tür eylem ve güç birliklerine, onun ötesinde cephe örgütlenmelerine gereksinim tartışmasız vardır. Fakat öncelikli olan tek tek örgütlerin kendi açılarından yeterli güce ulaşmış olmaları gerekliliğidir. O zaman, farklı örgütlenme alanlarında, değişik özelliklerde kesimler içinde örgütlenmiş olan birden fazla örgütün bir araya gelerek, o farklı deneyleri bir potada birleştirmeleri mümkün olacaktır. Her örgütün söz konusu birlikteliğe somut katkısı olacaktır. Aynı konu sıcak mücadele için de geçerlidir. Maddi-teknik hazırlıkları ve deneyi olmayan örgütlerin böyle bir birlikteliğe katacakları ne olabilir?

Söz konusu nedenlerden dolayı, kesinlikle her bir örgütün öncelikle belirli çalışma alanlarında gelişmesi, güçlenmesi, ona uygun kadrolara sahip olması önem arz etmektedir. Bu sağlandığında, birden fazla örgütün bir araya gelmesi gerçek bir nitel ve nicel farklılık yaratır. Böylesi bir durumda devrimci güçlerin birliği ses çıkartır ve düşmanı can evinden vurur. Onun için her örgüt önce kendi ev ödevini yapmalıdır. Çünkü kalıcı ve uzun vadeli birlikler masa başında değil pratik mücadele içinde sağlıklı bir nitelik kazanır. İster sendikal alanda, ister mahallede, ister dağda, isterse fabrikalarda ve sokaklarda…