Diktatörlüğe Karşı İttifak

Diktatörlüğe Karşı İttifak

Türkiye Komünist Partisi Merkez Yayın Organı ATILIM

MHP destekli AKP-Saray Diktatörlüğü’nün yıkılması ülkede kapitalist düzenin yıkılması anlamına gelmiyor. Neki, bu diktatörlüğün yıkılması burjuva demokratik anlamda da olsa kartların yeniden karılması anlamına gelecektir. Burjuva iktidarları yine yönetmeye devam etseler dahi ülkenin barış, demokrasi, emek, bağımsızlık ve özgürlük güçleri daha rahat nefes almaya başlayabilecekler ve daha ileri hedefler için güçlerini derleyip toparlama sürecine gireceklerdir. Onun için ilk hedef MHP destekli AKP-Saray diktatörlüğünün yıkılması hedefidir.

Diktatörlüğe karşı çok geniş bir devrimci-demokrat muhalefet çevresi oluşmuştur. Bunun da ötesinde onu daha da genişleten anti-MHP ve anti-AKP niteliğinde bir burjuva ve burjuva liberal muhalefet de söz konusudur. Nasıl ki devrimci-demokrat muhalefetin tümünün amacı kapitalizmi yıkıp sosyalizmi kurmak değilse, burjuva ve burjuva-liberal muhalefetin de amacı hiç de kapitalizme karşı konum almak değildir.

Ancak bugün, bütün bu güçleri nesnel olarak bir araya getiren ortak payda, Saray Diktatörlüğüne, Başkanlık Sistemine, Tek Adam Yönetimine karşı olmaktır. Kimileri kapitalizmi daha iyi yorumlayıp uygulayabileceklerini düşünürken, kimileri de kapitalizmi devrimci yoldan aşmanın yollarını arayacaklar ve mücadelelerini bu uğurda sürdüreceklerdir.

Komünistler, TKP, bu mücadele süreçlerinin dışında kalamaz, diğer sosyalist ve devrimci-demokratik güçler ile birlikte sınıf savaşımının bu aşamasında mücadelenin tam olarak içindedir. TKP’nin diğer güçlerden farkı, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal doktrinine karşıt olarak bir yandan işçi sınıfının, emekçilerin ve yoksulların kurtuluş mücadelesi ile Kürt halkının özgürlük mücadelesinin iç içe geçtiğini savunmasıdır. Ve tüm bu sorunların çözümü için bugünden barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin kısmi kazanımlar dahi olsa sonuç alıcı niteliğini ortaya koymasıdır. Onun için en geniş muhalefet güçlerinin ittifakı günceldir ve zorunludur.