FERİDUN KAMİL GÜRGÖZ (ZİYA GÜLER) YOLDAŞ ARAMIZDAN AYRILDI

FERİDUN KAMİL GÜRGÖZ (ZİYA GÜLER) YOLDAŞ ARAMIZDAN AYRILDI

FERİDUN KAMİL GÜRGÖZ (ZİYA GÜLER)

Feridun Kamil Gürgöz, parti adı Ziya Güler yoldaşımızı 11 Haziran 2019 sabah saatlerinde kaybettiğimizi üzüntü ile paylaşıyoruz.

İstanbul Motor Sanat Lisesi mezunu, genç yaşta vasıflı işçi olarak Federal Almanya’ya göçmen işçi olarak giden, 1973 Atılımı etkisinde Münih’te MTU motor fabrikasında işçi iken Türkiye Komünist Partisi ile tanışan, parti görevi için 80’li yıllarda Münih’i ve ailesini terk eden, 90’lı yıllarda Türkiye’ye kesin dönüş yapana kadar parti işçisi olarak sırasıyla Köln ve Düsseldorf kentlerinde yaşayan Feridun Kamil Gürgöz (Ziya Güler) yoldaşımız 1983 TKP V. Kongresinden sonra Federal Almanya Yöre Komitesi sekreterliğine atanmış, 80’li yılların ikinci yarısında TKP Merkez Komitesi’ne koopte olmuş ve bu görevlerini 1989 yılına kadar sürdürmüştür.

1986 - 1989 yılları arasında TKP MK’ni, TKP’yi tasfiye ederek TİP ile birleşme ve TBKP’nin oluşumu dahil tüm kararlarına uyumlu hareket etmiş ve bu kararları savunmuş, akabinde de 2011 yılına kadar bu çizgiyi savunan Ziya yoldaş, 2014 senesinde özeleştirisini resmen vererek ülkede Türkiye Komünist Partisi politikaları temelinde başlatılan legal kurum ve yayın çalışmalarına maddi - manevi katkıda bulunmuştur. Özeleştirisini ve dahil olduğu olumsuz süreci ise SBKP’nin karar ve politikalarına partili bir bilinçle sahip çıkmak ve Sovyetler Birliği’nin içinde bulunduğu ekonomik ve politik tıkanmayı aşmak için bir çıkış olarak sahiplenmek olarak açıklamıştır. Glasnost (şeffaflık) ve Perestroika (yenilenme) politikalarının sonucunun Dünya Sosyalist Sistemi’nin dağılmasına hiç bir zaman ihtimal vermediğini belirtmiş, zamanında bu politikaların sonucunda Leninizm’e dönüş yaşanacağına inandığını açıklamıştır.

Ziya yoldaş işçi bir komünist olarak mütevazi ve disiplinli yaşamını sürdürürken başta Sovyetler Birliği olmak üzere Reel Sosyalizm’in ülkelerinde yaşanmış olan karşı-devrimi hiç bir zaman hazmedememiştir. Kendisinin Sovyetler Birliği, Bulgaristan, Çekoslavakya, Küba ve Demokratik Alman Cumhuriyeti’nde tanığı olduğu  eksikliklere atıfta bulunarak bundan sonra kazanılacak yeni mevziilerde aynı eksikliklerin tekrar edilmemesi gerektiği görüşüne sürekli vurgu yapmıştır. Adını koyamamakla birlikte Sovyetler Birliği’nde uygulanan revizyonist politikaları eleştirmiş ancak SBKP’nin 1985’den sonra geliştirdiği Glasnost ve perestroika politikalarının onun devamı olduğunu çok sonra tespit etmiştir. 80’li yılların sonunda Parti Merkez Komitesi’ndeki deformasyon ve revizyonist politikaların etkisinde itiraz ettiği Leninci Parti prensiplerine yaşamının son sekiz yılında özeleştiri yaparak tekrar sahip çıkmış ve kendisi dahil dönemin parti yöneticilerinin partiyi likidasyona sürükleyen yaşamsal hataları konusunda aldığı tavırdan dolayı kendisini hiç bir zaman af etmemiştir.

Mustafa Suphi Vakfı ve Politika Gazetesi’ne son beş yılda yaptığı katkıların yanısıra 1992 yılından itibaren sağlığı el verdiği sürece -TKP’yi likidasyona sürükleyen eski Genel Sekreteri Haydar Kutlu (Nabi Yağcı) ile yaşadığı çelişkiden dolayı yöneticiliğinden ve mütevelli heyeti üyeliğinden ayrılmasına rağmen-  TÜSTAV çalışmalarına bir emekçi olarak katılmış ve 2017 Ekim ayında geçirdiği ağır rahatsızlığa kadar bu çalışmalarını sürdürmüştür. Likidasyon ekibinin bir kesimiyle politik ilişkilerini tam kopardığı süreçte Haydar Kutlu (Nabi Yağcı)’ya yazdığı uzun eleştiri mektubunu partimizin arşivine teslim etmiştir. Ekibin diğer bir kesimiyle insani ilişkisini sürdürmüş ve bu ilişkiyi de TÜSTAV ile sınırlı tutmuştur. Yaşı ve sağlığı nedeniyle partimizde faal bir görev üstlenememiş ancak son rahatsızlığına kadar gerçekleşen periyodik aylık görüşmelerde parti aidatını düzenli ödeyerek çalışmalar hakkında değerlendirmelerini, görüşlerini ve önerilerini paylaşmıştır.

Ziya yoldaş, 1986 yılından itibaren yaşadığı gel-gitli parti yaşamı ile partimizin likidasyon sürecinde mağduru olan işçi bir komünist olarak dürüst ve mütevazi kişiliği, Marksizm-Leninizm’e olan inancı ile yaşayan parti tarihimizin bir kesitini yansıtmaktadır. Komünist kişi özelliklerinden olduğu kadar, yanlışlarından da ciddi dersler alabileceğimiz Ziya yoldaşın anısını çıkaracağımız sonuçlar da dahil mücadelemizde sürekli yaşatacağız. Ziya yoldaşın partili yaşamından gerek parti tarihimiz gerekse uluslararası komünist hareketin tarihi açısından çıkaracağımız olumlu olumsuz birden fazla ders vardır.

Başta ailesi, yakın akrabaları olmak üzere tüm dost, arkadaş ve yoldaşlarına, özellikle Federal Almanya parti örgütünde birlikte çalıştığı, O'nun partilediği yoldaşlarının acısını paylaşıyoruz.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
11 Haziran 2019