GÜÇLÜ BİR TOKAT KARŞINDAKİNİ YIKAR BİZİM TOKATIMIZ HAYIR OLSUN

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 10 Ocak 2017 Tarihli Açıklaması

GÜÇLÜ BİR TOKAT KARŞINDAKİNİ YIKAR BİZİM TOKATIMIZ HAYIR OLSUN

Türkiye üzerinde kapkara bulutlar dolaşıyor. Yirmi dört saat gece yaşanıyor. Ankara’da TBMM’de kendilerini milletin vekili olarak adlandıran bir güruh TBMM’nin zaten göstermelik olan parlamento çalışmasına son vermenin tartışmalarını yapıyorlar. Vekiller ‘bindikleri dalı kesiyorlar’.

“Yeni Anayasa” söylemi yanlıştır. Yeni bir Anayasa yapılmıyor. 12 Eylül 1980 faşist diktatörlük döneminin 1982’de yapılan anayasasının kimi maddeleri değiştiriliyor. Bu yapılan da halktan yana bir değişiklik değil, sermayenin, patronların, bu ülkede çalışan işçi ve emekçilerin haklarını yiyen, gasp eden, çalan para babalarının istediği bir yama oluyor.

Yapılan tartışmalar halktan gizleniyor. TRT’nin Meclis TV yayınları dahi tartışmaları vermiyor. Türkiye halklarının doğruyu öğrenmelerinin, kendi iradelerini belirleyecek bilgilere sahip olmaları engelleniyor. Gazeteler, TV’ler, radyolar AKP-Saray Rejimi ne kadar ve hangi içeriğe izin verirse o kadar bilgi aktarıyorlar.

Halktan yana olan gazetecilerin, akademisyenlerin ve dürüst siyasetçilerin tutuklanıp cezaevlerinde tecrit edilmeleri “dikensiz gül bahçesinde” istedikleri şekilde at oynatmaları için yapılmaktadır. Düşününüz; yüzde 70-80 oy oranıyla seçilmiş 70’in üzerinde belediye kanunsuzca görevden alındı ve tutuklandı. Belediyelere devlet memurları kayyum olarak atandı. 6 milyon oy almış bir partinin eş başkanları, yöneticileri ve vekilleri tutuklandı.

‘Bu ülkede demokrasinin son kırıntıları vardı’ diyenler artık o kırıntıları da bulamayacaklardır. Seçmen iradesi 7 Haziran 2015 seçimleri itibarıyla yok sayılmıştır. Bu ülke karanlık bir dönemden geçmektedir. Her karanlığın sonu aydınlık, her gecenin sonu gündüzdür. Ancak yok olur imha edilirse karanlık geceler daha uzun sürer, ancak muhakkaktır ki en sonunda aydınlığa, gündüze çıkar.

Ezilenler, sömürülenler, yoksullar, işgücünü patronlara satarak yaşamaya çalışan işçiler ve emekçiler kendi geleceklerini ele almak durumundadırlar. Bu “yeni” dedikleri Anayasa işçi sınıfına, emekçilere, yoksullara ve başta Kürt halkı olmak üzere tüm halklara karşıdır. Bugün, süslü sözler, tehdit ve kandırmacalarla toplumun yüzde 95’ini oluşturan, nesnel olarak kendilerine karşı olan toplumun ezici çoğunluğunun desteğini arıyorlar. Bunun için her tür popülist yönteme baş vuracaklar. Amaçlarına ulaşmak için tüm yasadışı ve yalan yöntemlerini kullanacaklar.

Ancak başarılı olamayacaklar. Onların bu oyununu bozacağız. Onlar 7 Haziran 2015 seçimlerinde yenildiler. 7 Haziran seçimleri AKP-Saray Rejiminin sonunun başlangıcı oldu. Çeşitli yöntemlerle, baskı, terör, içeride - dışarıda savaş ve yalanlarla iktidarlarını sürdürmek istiyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. HAYIR bir tokat gibi yüzlerine çarpacak ve yıkılacaklar.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi

10 Ocak 2017