Güncel Görev MHP Destekli AKP - SARAY Rejimini Geriletmektir

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 10 Şubat 2019 Tarihli Açıklaması

Güncel Görev MHP Destekli AKP - SARAY Rejimini Geriletmektir

31 Mart 2019 tarihinde Türkiye’de Mahalli İdare Seçimleri - Yerel Seçimler gerçekleşecektir. Bu seçimler Genel Seçim değildir, Cumhurbaşkanlığı Seçimi de değildir, ancak en az onlar kadar önem taşımaktadır. Faşist Rejim’in geriletilmesi, ellerindeki kimi mevziilerin ellerinden alınması onlar açısından sonun başlangıcı olacaktır. Bu nedenle bu seçimlere büyük önem veriyorlar ve sınırları zorlayarak özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de en ağır toplarını aday gösteriyorlar. Yetmiyor, CB Erdoğan seçim kampanyasını bizzat kendi yürütüyor. Çünkü, bu seçimleri kendi adına bir “ölüm-kalım” seçimi olarak görüyor. Bu nedenle de bu seçim sürecini bir “beka” mücadelesi olarak nitelendiriyor.

Ülke ağır bir ekonomik kriz yaşıyor. Seçim ekonomisi ile bu krizin üstü örtülmeye çalışılsa dahi en geç 1 Nisan sabahı krizin etkileri toplumun bütün ana ve kılcal damarlarında daha etkin hissedilmeye başlanacak. İşçi sınıfı, emekçi halklar ve yoksulların tepkisini önlemek için ülkede yıllardır süren adı konmamış bir baskı ve terör rejimi var. Ülke açık bir karakola dönüştürülmüş, bir polis devleti niteliğindedir. Trafik ışıklarından, mağazaların içine kadar, toplu taşıma araçlarının içinden sosyal medya kanallarına kadar her alan kameralarla ve dinleme teknikleri ile donatılmış vaziyettedir. Kürt halkı üzerinde amansız baskı ve terör artarak sürmekte olup, Kürt halkının kültürel, politik ve demokratik haklarını savunmaya yeltenen Türk-Kürt ve diğer uluslardan her ferd anında soruşturmaya uğramakta ve yüksek oranda tutuklanmaktadır. Cezaevlerinde yer kalmamıştır. Cezaevlerinde, başta üç yıldır Abdullah Öcalan üzerinde olmak üzere, tüm siyasi devrimci ve demokrat tutuklular üzerinde ağır, insanlık dışı ve ne ulusal  ne de uluslararası hukuk kuralları ile bağdaşmayan bir tecrit politikası uygulanmaktadır.

Bu koşullar normal koşullar değildir. Ancak kendi gölgesinden korkan bir rejimin uygulayacağı yöntemlerdir. Kazanacağından emin olan veya kendi deyimleriyle “parlamenter demokrasiye” inanan rejim partilerinin oy kaybetseler dahi bu kadar paniklememeleri gerekirdi. Kendilerle çelişiyorlar ve de korkularını açık ediyorlar. Yaşananlar, iyi çalışılırsa rejime darbe vurulabilineceğine işaret ediyor. Bu sonucun alınmasında tüm barış ve demokrasi güçlerinin, iktidar ve rejim karşıtı güçlerin birlikte tavrı gerekiyor. İşçi ve emekçi yığınların, yoksul halkların doğru aydınlatılması gerekiyor. Evet, tüm basın-yayın araçları rejimin kontrolünde. Kesif bir sansür politikası uygulanıyor. Devrimci demokratik muhalefetin olanakları çok sınırlı. Ancak, bu noktada devrimci-demokratik muhalefetin önemi ve özellikleri gündeme geliyor. Bu da işçi, emekçi ve yoksul yığınların olduğu her yerde çalışmak, örgütlenmek ve propaganda çalışması yapmaktır. Bütün basın-yayın kanalları kapalıysa biz de yığınlara doğrudan gideriz demek gerekiyor. Bunu da terör, baskı ve tutuklamalar ile engellemeye çalışacaklardır ancak biz bu yöntemlere teslim olmamalıyız ve olmayacağız.

Halkların Demokratik Partisi - HDP’nin yerel seçim stratejisi bu koşullarda yaşama geçirilmesi gereken tek doğru yoldur. Kürdistan’da kayyımları geri almak ve belediye sayısını artırmak, Türkiye’nin diğer bölgelerinde ve metropollerde ise MHP destekli AKP - Saray rejimine mümkün olduğu kadar fazla kaybettirmek. HDP’nin seçim stratejisi demokratik bir seçim stratejisidir. Partimiz bu seçim stratejisini desteklemektedir ve sadece desteklemekle kalmayacak örgütlerimizin ve yoldaşlarımızın olduğu her alanda gerçekleşmesi için aktif olarak çalışacaktır. Bu seçimler AKP ile HDP arasında belirlenecek bir seçim niteliğini almıştır. CB Erdoğan’ın HDP’ye bu denli saldırmasının nedeni budur. Bizler de bunun hakkını vermeli ve görevlerimizi yerine getirmeliyiz. MHP destekli AKP - Saray rejiminin geriletilmesi sınıf mücadelesinin gelişmesi için yeni koşullar yaratacaktır.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
10 Şubat 2019