GENÇLİK

GENÇLİK

Türkiye Komünist Partisi Merkez Organı ATILIM

Komünist partilerinde bir gelenek vardır. Gençlik örgütlenmesini partinin yedek gücü (rezervi) olarak nitelerler. Yani, gelecekte partinin militanları, kadroları, yönetici adayları.

Genç komünistler saksıda yetişmez. Mücadele içinde yetişir. Yapıları gereği delikanlı, yiğit, mücadeleci, kavgacı, haksızlıklara karşı nitelikleri olur. Burjuvazi bu gençlere “maceracı” der. Biz ise alınlarından öpüp başımızın tacı yaparız. Ama onların genç yaşlardan itibaren iyi yetiştirilmesinin koşullarının sağlanması şarttır.

Gençlik, haksızlığa, eşitsizliğe, adaletsizliğe, baskıya karşı olduğu için politize olur. Bu süreç, okulda, mahallede başlar, lisede, üniversitede sürer. Demokratik gençlik örgütlerinde, sendikalarda, spor, kültür, çevre, dayanışma nitelikli gençlik yapılanmalarında toplumsal mücadelenin ilk deneyimlerini kazanır.

Demokratik, ilerici, devrimci gençlik örgütlenmeleri, gençlerin toplumsal bilinçlerinin oluşmaya başladığı alanlardır. Bu örgütlenmelerde gençlerin mücadeleci ve düşünsel yönleri gelişir. Haksızlıkların, baskı ve adaletsizliklerin bilimsel nedenlerine ilgi duyarlar ve okumaya yönelirler.

İşte tam bu aşamada komünist gençlik örgütlenmesinin rolü önem kazanır. Daha önce gençlerin demokratik örgütlenmelerinde kendilerine alan açmış ve yaratmış olan komünistler, öne çıkan, ilgi duyan, yetenekli gençlere, meraklarını gidermek ve onları doğru yönlendirmek için görev üstlenirler.

Gençlerin devrimci niteliklerinin işçi sınıfının bilimi ile donatılması, gençlerin nitelik kazanmasında en belirleyici olgudur. “Gençliğin yolu işçi sınıfının yoludur !” belgisi ile somutlaşan bu nitelik, gençlerin yaşamlarının kırmızı çizgisi olur. İşçi sınıfının biliminden kopuk bir gençlik mücadelesinin, devrimci ve demokratik nitelikler taşısa dahi devrim mücadelesinde sonuç alıcı olamayacağını görür. Partiye yönelecek gençler de bu gençlerdir.

Bilimsel eğitimler ve kamplarla gençlerin yetenek ve niteliklerinin gelişmesi, sınıf bilinci almalarının sağlanması Komünist Gençlik Örgütü’nün, enternasyonal adıyla Komsomol’un görevidir. Komsomol partinin ön kapısıdır. Komsomol çalışmasında örgütlü olarak niteliklerini geliştiren gençler parti üyeliğine hazırlanırlar. Komsomol üyesi olmak, ilerici, devrimci, demokratik gençlik örgütlerinden kopmak, ayrılmak anlamına gelmez. Tam tersine Komsomol bilinci ile o örgütlerdeki faaliyetlerini yürütür, geliştirir. İşçi ve öğrenci genç Komsomollar, gençlik çalışması içinde görevlerini yerine getirmeye başlarlar. Aynen partili olduktan sonra Komsomol çalışmalarını aksatmadan sürdürecekleri gibi.

Gençlere ne kadar önem verilirse parti de o kadar sağlam olur. Onun için; Lenin - Parti - Komsomol !