KADRİ EROL (KEMAL TAYFUN BENOL) YOLDAŞIMIZIN KATLİNİN BİRİNCİ YILINDA "KADRİ EROL YOLDAŞ KOMÜNİST HAMLESİ" İÇİN GÖREV BAŞINA !

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 6 Ekim 2016 Tarihli Çağrısı

KADRİ EROL (KEMAL TAYFUN BENOL) YOLDAŞIMIZIN KATLİNİN BİRİNCİ YILINDA "KADRİ EROL YOLDAŞ KOMÜNİST HAMLESİ" İÇİN GÖREV BAŞINA !

Kadr Erol Yoldaş

10 Ekim 2015 en acı günlerimizden biri. Yeri çok zor doldurulabilecek olan Merkez Komitesi üyesi yoldaşımız Kadri Erol’u ANKARA KATLİAMI’nda yitirdiğimiz gün…

Erol yoldaş “Atomize edilmeye çalışılan Türkiye Komünist Partisi’nin atomlarından biri de benim. Partimizin tekrar örgütlenmesinde görev alabildiğim için gururlu ve onurluyum, verilecek her göreve talibim” demişti. Bu kararlılığını sözü ve özü ile Gezi Direnişi’nde, Kürt halkına karşı yürütülen terör ve imha savaşına karşı Kürt halkıyla somut dayanışmada, inşaat işçileri örgütlenmesinde şantiyelerde, Validebağı dayanışmasında, Kartal-Maltepe örgütlenmesinde, onbinlere ulaşan gazete çalışmasında, gençler ile fiili dayanışmasında ve daha birçok alanda gösterdi. Günlük yaşamının her saati onun için mücadele anlamına geliyordu. O’nun için pazarda alışveriş yaparken pazarcıya, minibüs ile seyahat ederken yanındaki yolcuya veya şoföre, her yerde her zaman komünizm propagandası yapmak olağan günlük yaşamının özüydü. Partimizin politikasını anlayacakları şekilde aktarıyordu, kalıcı bağlar kuruyordu.

Erol yoldaş 16 yaşından, fiziken yitirdiğimiz güne kadar nefes alıp verir gibi bir komünist olarak yaşadı ve kavga eri olarak işçi sınıfının onurlu mücadelesinde yerini aldı. Fiziken aramızdan ayrılması sınıf düşmanımızı sevindirmesin. Burjuvazi onu kanlı bir komplo sonucu onlarca yoldaşı ile birlikte katletti. Erol yoldaşımızın 16 yaşında başlayan kavgasını bugün ve gelecekte sürdürmek tüm TKP’lilerin görevidir.

EROL YOLDAŞ ÖLÜMÜ İLE DAHİ KAVGAMIZA GÜÇ KATMIŞTIR sözünü mücadele içinde doğrulamak için gün görev üstlenme ve yerine getirme günüdür. Burjuvazinin faşist katil köpeklerine O’nu aramızdan fiziken almakla daha büyük hata yaptıklarını göstermek için, Erol yoldaşımızın katillerinden hesap sormak için, O’nun dökülen kanını yerde bırakmamak için, gecemizi gündüzümüze katalım ve O aramızdaymışçasına cellatların üzerine yürüyelim.

Erol yoldaşın mücadelesini sürdürmek, O’nu günlük çalışmalarımız, eylemlerimiz, direnişlerimiz, kavgalarımız içinde yaşatmak ile mümkündür.

Merkez Komitemiz Erol yoldaşımızın fiziken toprağa düştüğü tarihin birinci yıl dönümü olan 10 Ekim 2016 tarihi itibarıyla, partimizin kurucuları ve ilk MK üyeleri Mustafa Suphi ve 14 yoldaşımızın katledilmelerinin 96.yıl dönümü olan 28-29 Ocak 2017 tarihine kadar KADRİ EROL YOLDAŞ KOMÜNİST HAMLESİ’ni başlatıyor. TKP MK üyemiz Deniz Yoldaş’ımızın (Mustafa Asım Hayrullahoğlu) 12 Eylül faşist diktatörlüğünün işkencehanelerinde katlediliş tarihi olan 16 Kasım 1982’nin 34.yıldönümü hamle sürecimizin ortasında yer alıyor. Erol, Deniz, Suphi ve kavgada düşen tüm yoldaşlarımızı yaşatmak için kavgayı büyütmek TKP’yi işçi sınıfı ve devrimci gençlik ile bağlamak, yığın bağlarını güçlendirmek, politik etkisini artırmak ile eş anlamlıdır. Marksist-Leninist ideolojik, politik ve örgütsel formasyonumuzu geliştirmek bu hamlede kadrolarımızın program dahilinde yürütecekleri bir çalışma olacaktır. Devrimci teori olmadan devrimci pratik, devrimci pratik olmadan devrimci teori olmaz !

Bu hamle yaşamdan kopuk bir hamle değildir. AKP-Saray Rejimine karşı, Kürt halkının özgürlük mücadelesini geliştirmek, OHAL’in işçi sınıfımıza ve emekçi halklarımıza dayattığı hukuksuzluklara karşı direnişi yükseltmek, Türkiye’nin Orta Doğudaki savaş maceralarını durdurmak, işbirlikçi oligarşinin iktidarına son vermek için günlük mücadelelerde, direnişlerde, devrimci hamlelerde diğer devrimci güçler ile birlikte safları sıklaştıracağız. İliğine kadar sömürülen işçi sınıfımızın, ezilen yoksul emekçi halklarımızın savaşsız ve sömürüsüz bir düzen için mücadeleye katılımını artırmak, devrimin ordusunu örgütlemek için bıkmadan, usanmadan, yılmadan çok çalışacağız.

KADRİ EROL YOLDAŞ KOMÜNİST HAMLESİ önümüze üç temel görev koyuyor:

BİR: Likidasyonu kırma sürecinde yaratılan nitel gücü nicel güce yükseltmek.
İKİ:  Partiyi gençlik ile bağlamak, Fabrikalarda kaleler oluşturmak.
ÜÇ: Yığınsal, savaşkan, legal bir Türkiye Komünist Partisi yaratmak ve Türkiye’nin politikasına müdahil olacak bir güç durumuna yükselmek.

Yoldaşlar !

Biz komünistiz, yeniden doğarız ölümlerde.
Bu bilinç ve kararlılıkla komünist irade ve özverimiz, olanca fedakarlığımız ve gözü pekliğimiz ile KADRİ EROL YOLDAŞ KOMÜNİST HAMLESİ hedeflerini yaşama geçirmek için İLERİ !

  • Erol yoldaşın kanı yerde kalmayacak !
  • Unutmayacağız ve Unutturmayacağız !
  • Yaşasın Türkiye Komünist Partisi !
  • Daha Güçlü TKP - Sosyalist Türkiye !

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
6 Ekim 2016