KAHROLSUN FAŞİST TERÖR, HDP İLE DAYANIŞMAYA!

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 17 Haziran 2021 Tarihli Açıklaması

KAHROLSUN FAŞİST TERÖR, HDP İLE DAYANIŞMAYA!

HDP İzmir, Deniz Poyraz

FAŞİST TERÖR VE SALDIRILARI PÜSKÜRTMENİN TEK YOLU TBMM’DEN İSTİFA ETMEK VE DEMOKRATİK BİR KURUCULUĞA YÖNELMEKTİR!

Son dönemlerde yaşananlar Türkiye halkları için bir sürpriz değildir. Faşist rejim ne zaman güç kaybetse ve iktidarı tehlikeye girse baskı, terör ve provokasyonları artırıyor. 7 Haziran 2015 seçimlerinde kaybeden rejim o zaman da aynı yönteme baş vurmuştu. Amaç halk kitlelerini sindirmek ve zor kullanarak iktidarını sürdürmenin yollarını açmaktır.

Bugün HDP İzmir İl Örgütü’nde gerçekleştirilen siyasi cinayet bir faşist terör saldırısıdır. Son dakikada iptal edilen toplantı gerçekleştirilseydi onlarca kişi katliam ile karşılaşacaktı. Saat 12:00’de başlayacak olan diğer bir toplantı öncesi 11:00’de başlayan saldırı 20 dakika sürmüştür. HDP’li vekillerin katılacağı 12:00’deki toplantı ile saldırı denk gelseydi vekiller, il ve ilçe yöneticileri dahil onlarca kişi katledilecekti. Orta-Doğu’da TC rejimi adına görev yapan faşist çetelerin mensubu olan faşist katil AKP ile MHP ile, İçişleri Bakanlığı ve MİT ile bağlantılıdır. Deniz Poyraz adlı Kürt yurtsever gencimizin katledilmesi bireysel bir eylem değildir. Başta ailesi olmak üzere tüm arkadaşlarına, yoldaşlarına, Kürt halkına ve Türkiye demokratik kamuoyuna baş sağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz.

Önümüzdeki dönemde devlet destekli faşist terör eylemleri ve provokasyonların artırılacağı bir süreç yaşanacağını ön görmek gerekmektedir. Bu yöntem faşist rejimin en sıkıştığı dönemlerde baş vurduğu taktiklerdir. Buna karşı halklarımızın ve başta işçi sınıfı, emekçiler, barış ve demokrasi yanlıları, Kürt halkı, Alevi toplumu, Çevre, Gençlik ve Kadın hareketlerinin meşru öz savunma ve direnme hakkı vardır. Bu sadece bir hak değil normal bir reflekstir de aynı zamanda. Halklarımız mahalelerde, semtlerde Can Güvenliği Komiteleri oluşturarak gerici faşist teröre karşı kendi öz savunmasını örgütleyecektir.

Şimdi, faşist rejimin içinde yuvarlandığı siyasal krizi ve tıkanmışlığı daha da derinleştirmek için TBMM’deki tüm muhalafet parti vekillerinin istifa edip ülkeyi yeni bir sürece taşıması gerekmektedir. Hamasi söylemler, basın açıklamaları, açık oturumlar faşist rejimin yıkılması için yeterli değildir. Protesto edilecekse TBMM terk edilerek gerekli siyasi tepki gösterilmelidir. O zaman basın açıklamalarının, açık oturumların bir anlamı olacaktır ve birkaç on veya yüz kişinin değil, milyonların ayağa kalktığı protestolara dönüşecektir. Sorun sadece protesto değil, tüm anti-faşist, anti-emperyalist, anti-oligarşik muhalafetin yeni bir demokratik kuruculuk hedefine yönelme ihtiyacıdır.

Bu toprakların tüm barış, demokrasi, emek, bağımsızlık, özgürlük ve sosyalizm güçleri, içeride ve dışarıda savaş istemeyen, ekonomik ve sosyal sorunların acil çözümünü isteyen, demokratik bir kuruculuğa ihtiyaç duyan milyonlarca yurttaşın sesi olacaklardır. Bu topraklarda, işçi sınıfı ve yoksul emekçilerin, köylülerin, işsizlerin, emeklilerin, çevrecilerin, insan hakları savunucularının, Kürt halkının, Alevi yurttaşların, anti-kapitalist Müslümanların, devrimci-demokrat Kemalistlerin çıkarları ile komünistlerin istemleri ve özlemleri aynıdır.

Türkiye Komünist Partisi, HDP nezdinde Kürt özgürlük güçlerine, ve işçi sınıfının devrimci güçlerine karşı başlatılan, HDP’nin kapatılma girişimlerine, on bini aşan HDP üye ve yöneticilerinin tutsak edilmesine, devrimci muhalefetin bastırılması için organize edilen baskı ve terör süreçlerine karşı HDP ile aktif dayanışma içindedir.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi

17 Haziran 2021