KOMÜNİST

KOMÜNİST

Türkiye Komünist Partisi Merkez Organı ATILIM

Komünistler, kesin hatlarıyla belirlenmiş amaçları olan ve bu amaca ulaşmak için mücadele eden bireylerdir. “Amacımıza ulaşmak” değil, “amaca ulaşmak” nitelemesini kullanmamızın sebebi, bu amacı kendileri için bir amaç olarak belirlememelerini nitelemek içindir. Örgütlü oldukları, Türkiye Komünist Partisi vasıtasıyla, işçi, emekçi, yoksul kitlelerin içinde çalışarak, sınıfı bilinçlendirerek, en geniş işçi, emekçi, yoksul halk kitlelerinin düşü olan toplum düzenini gerçekleştirmeye yardım ederler, öncülük ederler.

Bu süreç otomatik bir süreç değildir. Sabır ister, kararlılık ister, fedakarlık ister. Kendisini bu davaya adamayı şart koşar. Ezilen, sömürülen kitleler içinde yapıyı tuğla tuğla örmeyi, bazen yapı yıkılırsa, yeni baştan örmeyi gerektirir. Ve bu çalışma olmadan hiç bir amaca ulaşmak mümkün değildir.

Devrimci yükseliş iki türlü olabilir. Olağanüstü uluslararası veya ulusal çapta gelişen bir tepki hareketinde oluşan kıvılcım da buna sebep olabilir; İlmik ilmik örülen ulusal çapta sınıf içinde yürütülen çalışmaların sonucunda oluşacak farklı devrim ocakları yoluyla da gelişebilir. Ancak her iki durumda vazgeçilmez olan ve devrimci yükselişi daha ileriye taşıyacak olan tek bir faktör vardır, o da örgütlülüktür, mücadele yeteneği ve öncülük rolüdür. Bu olmadan çakılan kıvılcım, yakılan ateş, saman alevi gibi tutuşur, yanar ve söner.

Dönem dönem gelişen kitlesel hareketlerin, hatta yükselişlerin, devrimci bir ayaklanmaya dönüşememesinin altında yatan neden budur. Parti bunun için vardır. Partinin örgütlenme ilkeleri onun için belirli kıstasları içerir. Üretim ve yerleşim birimlerine göre örgütlenmeyi öngörür. Displini, eğitimi, teorik çalışmayla pratik çalışmayı birleştirmeyi, yığınlarla bağlanmayı, eylemliliği gerekli kılar. Bunlar olmadan sonuç almak mümkün değildir. Partide örgütlü olmaz ve onun gereklerini yerine getirmezsen devrimci olabilirsin ama komünist olamazsın. Onun için, amacımız, sınıfın en iyi unsurlarını mücadeleler içinde sınayarak partiye kazanmaktır.

Parti tüzüğümüz üyeliği şöyle tarif eder: “Partinin program ve tüzüğünü kabul eden, partinin temel örgütlerinden birinde çalışan, parti kararlarına uyan, üyelik ödentilerini düzgün ödeyen herkes TKP’ye üye olabilir.“