Newroz’un mesajı

Newroz’un mesajı

Türkiye Komünist Partisi Merkez Yayın Organı ATILIM

2022 yılı Newroz’u bir direniş günü olarak kutlandı. Ülke genelinde birkaç milyon insan kutlamalara ve çeşitli etkinliklere katılırken İstanbul ve Amed Newrozları kitlesellikleri ile bu yılın etkinliklerine damga vurdu.

Birincisi şunu gördük. Kürt halkı ve dostları hiçbir baskı, tehdit ve terör karşısında geri atmadan Newroz’a sahip çıktı ve katıldı.

İkincisi. Beklenenin üzerinde bir kitlesellik sağlandı ve bu kitleselliğin içinde gençlerin oranı her yerde çoğunluktaydı. Gençlerin etkinliklere kitlesel katılımı 2016 yılından sonra yer yer gerilemişti. Bu yıl bir patlama yaşandı.

Üçüncüsü. Kürt halkının Newroz etkinliklerine katılımı 8 Mart, 1 Mayıs ve Barış mitinglerine katılımının kat ve kat üstündeydi. Aileler, kadın, erkek, çocuk, torun olarak meydanlara aktılar. Onları hiçbir güç zorlamadı. Kazandıkları ulusal bilinç her tür engellemeye karşın bu kararlılığı sağladı.

Newroz’a katılan kitlenin ezici çoğunluğu işçidir, emekçidir, köylüdür, yoksuldur. Bu kitle Kürt ulusal sorunun kalıcı adil, barışçı, demokratik politik çözümünün aynı zamanda Türkiye işçi sınıfının mücadelesi ile birlikte elde edilebileceğine inandığında aynı kararlılığı sınıf mücadelesinin her alanında gösterecektir.

Şu da geçerlidir. Türkiye işçi sınıfı Kürt halkının kazandığı ulusal bilinç gibi sınıfsal bilinci kazandığı zaman ve aynı süreçte Kürt halkının sınıfsal bilinci geliştiği zaman, birleşik devrimci mücadelenin yönü çok farklı gelişecektir. Tüm dikkatlerimizi buraya vermeliyiz.

Newroz’un verdiği en önemli mesaj budur.