Referandum Kampanyaları

Referandum Kampanyaları

Türkiye Komüniist Partisi Merkez Yayın Organı ATILIM

Devrimci-demokratik güçler, sosyalistler, komünistler zorlu bir HAYIR kampanyası yürütüyorlar. Devlet tüm önlemleri alarak devrimci muhalefetin önünü kesecek önlemleri silah zoruyla aldı. Yasaklar, baskı, tehdit ile devlet kendi yolunu açık tutmaya çalışıyor. Bu sonuç alıcı olamayacak olan bir yöntemdir. Belki dönemsel olarak kendilerini kurtarır ama kalıcı olarak asla.

Bu baskıların olması bizler açısından kolaycılığı aşmamıza, sınanmış bolşevik çalışma yöntemleri ile yeni yaratıcı yöntemlerin birleştirilip yaşama geçirmemize neden oluyor. O açıdan bakıldığında çalışmaları zora da soksa bize doğru çalışma yöntemlerini, kendimizi yenilemeyi öğretiyorlar.

Burjuvazi proletaryayı yaratarak nasıl ki kendi mezar kazıcısını yaratmış olduysa, proletaryanın örgütlenmesi ve sınıf mücadelesinin güçlenmesi açısından da yürürlüğe koyduğu tüm baskı ve yasaklamalarla bu mücadeleyi güçlendirme ve ustalaştırmaktan başka hiç bir şeye hizmet etmiyor.

Gerek ülkemizde, gerekse de uluslararası alanda sınıf mücadelesinin son iki buçuk on yılda yaşadığı gerilemeyi aşmak, tekrar sınıf içinde kök salmak, örgütlenmek, mücadeleyi yükseltmek ancak ve ancak işçi sınıfının damarları içinde çalışmak ile mümkündür. Partimiz, üretim alanlarında, işçi yataklarında, yoksul mahallelerinde örgütlenerek, özünde komünist örgütlenme çalışmasının gereğini yerine getirirken, koşullara uygun faaliyeti de yürütüyor.

Burjuvazi her çalışmayı yasaklayabilir, ancak proletaryanın öncü partisinin sınıf içinde örgütlenmesini engelleyemez. Sınıf içinde örgütlenme de tüm diğer devrimci ve demokratik örgütlenmelerin gelişmesinin anahtarıdır. Ülkemizde son yıllarda yaşanan deneyler de, sınanmış tarihsel deneyler de bize bunu öğretmektedir. Referandum için HAYIR kampanyasına bu anlayışla yaklaşıyoruz.

Politika gizli yapılmaz. Burjuvazi yasaklar koyabilir ancak biz kendi çalışmalarımıza yasak koyar gibi bir “gizlilik” anlayışı taşımıyoruz. TKP örgüt ve üyeleri bulundukları her alanda günlük toplumsal mücadelelerin içindedir. Partimiz, devlet referandum kararı aldığı için özel bir çalışma yürütmek değil, var olan örgütlü çalışmayı referandum kampanyasını yükseltmek için yönlendiriyor. Referandum kampanyası bir yandan partimiz için sınıf içinde bir bilinçlendirme, propaganda ve örgütlenme faaliyetidir. Bu faaliyetlerin de tek bir amacı vardır, sınıfı burjuva devletinin uygulamalarına karşı, kendi öz deneyleri temelinde eğiterek, gerçekleri göstermek, burjuva ideolojisinin propagandasının etkisinden arındırmak ve sınıf mücadelesine kazanmak.