TKP 100 Yaşında

TKP 100 Yaşında

Türkiye "Cumhuriyeti"nin kuruluşundan 3 yıl önce, 10 Eylül 1920'de, Bolşevik Mustafa Suphi'nin ve yoldaşlarının Büyük Sosyalist Ekim Devrimi'nin ateşleri ve emperyalist işgale karşı verilen kurtuluş savaşının içinde kurdukları Türkiye Komünist Fırkası -TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ -  100 YAŞINDA, DİMDİK AYAKTA !

22,8 milyona ulaşan işsizler ordusunun, 20,5 milyon çalışan sayısını geçtiği, yoksulluğun, açlığın arttığı, esnafın kepenk kapattığı, ithalatın ihracatı solladığı, gençliğin geleceğinin karartıldığı, kadın cinayetlerinin, çocuk evliliğinin ve çocuk çalıştırmanın devam ettiği, köylünün topraksızlaştırıldığı ve üretimden koparıldığı, halkların türkleştirilmesi çabalarının hiç durmadığı, ülkeyi Türk-İslam sentezine dayandırmakta ısrar edildiği, Kürt halkı üzerinde estirilen terörün sürekli tırmandırıldığı kapitalist Türkiye'de, TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ, 100 YILDIR YAŞIYOR, SAVAŞIYOR !

Türkiye'nin en eski, en deneyimli partisi olan Türkiye Komünist Partisi, tüm birimleriyle 100. yılını büyük bir coşkuyla karşılıyor, kutluyor!

TKP'nin tarihi, çetin sınıf savaşlarının tarihidir!

Türkiye kapitalizminin daha ilk günden baş düşman ilan ettiği, yöneticilerini öldürttüğü, yüzlerce, binlerce üyesini zindanlara attığı ve işkencelerden geçirdiği, sakatladığı TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ, İÇERİDEN VE DIŞARIDAN UĞRADIĞI LİKİDASYON SALDIRILARINA RAĞMEN YIKILMADI,YOK OLMADI !

Türkiye İşçi Sınıfı, emekçi halklar var oldukça, TKP yok edilemez!

"TKP yok oldu, tarihe karıştı" diyenler, konumları ne olursa olsun, sınıf düşmanının arzularını okşamaktan başka bir şey yapmıyorlar.

Bilinmeli ve unutulmamalıdır ! TKP, Türkiye Solu'nun döl yatağıdır ve atar damarıdır !

Nasıl ki, Mustafa Kemal, Mustafa Suphilerin Bolşevik TKP'sine karşı, sahte, resmi "TKP" kurma  çabalarına girdiyse, günümüzde de burjuvazi, aynı aşağılık çabalar içindedir.

Gelmiş geçmiş tüm anayasaları anti-komünist, emek ve halk düşmanı olan T.C. Devleti, ne kadar Marksizm-Leninizm'den uzak, işçi sınıfının bilimini sulandıran unsurlar varsa, onlara her türlü, bazen gizli, bazen açık desteğini esirgemiyor.

Tarihi, cinayetler tarihi olan Türkiye Cumhuriyeti'nde, Komünist Parti (!) tabelaları asanlar, sözde anti-kapitalistler ve anti-emperyalistler, sadece ve sadece sınıf düşmanının değirmenine su taşımaktadırlar.

98 yıldır yasaklı olan TKP, Kemalizm'den kopamayan, kopmak istemeyen Şefik Hüsnü'cülerin, Hikmet Kıvılcım'cıların, Mihri Belli'cilerin partisi değildir. Kemalistlerin, sosyal şovenlerin, silahı işçi sınıfının bilimsel öğretisi Marksizm-Leninizm olan TKP'nin içinde  hayat bulma şansları yoktur, bundan böyle de olmayacaktır.

TKP, "Ne hapis, ne zindan, ne kan, ne ateş, halkı, kurtuluş ve demokrasi hareketini durduramaz" , "Yoksul ve mazlum Türk rençperi, sabrettiğin yeter! Kalk, kendini göster, Türkiye'nin zulüm ve kahır içindeki diğer halklarına elini uzat! ... "  diyen Mustafa Suphi'nin Marksist-Leninist partisidir.

TKP, burjuvazinin beslediği her türlü oportünizme, revizyonizme, Kemalizm'e, anarşizme, Troçkizm'e karşı ardıcıl bir ideolojik ve politik savaş içindedir.

Türkiye Komünist Partisi, işçi sınıfının politik örgütsel birliğini, işçi sınıfının öncülüğünde tüm  emekçilerin, barış, demokrasi ve sosyalizm güçlerinin  Devrim Cephesi'nde mücadele birliğini gerçekleştirmek için, mücadelesini hiç durdurmadı, durdurmuyor, durdurmayacak.

Gerici, faşist, işbirlikçi burjuvazi, bunalımları, yürüttüğü halk düşmanı politikalarıyla biteviye derinleştiriyor. Gerici-faşist, MHP destekli AKP-Saray Diktatörlüğü’nün saylavları hazır yiyicilerdir. Meclis'i işletmiyorlar, bakanlıkların her biri bir dükalık.

Böylesi bir durum, büyük sermayenin, Saray'ın işine geliyor. Pahallılık, enflasyon, zamlar, vergiler, tekellerin talanları, vurgunları çığ çığ üstüne geliyor. Emperyalist tekeller, para fonları, Türkiye'ye istediklerini dayatıyorlar. Bunalım süreci daha da hızlanmaktadır. Sınıf savaşımı giderek yükseliyor, daha sert, daha yoğun bir nitelik ve biçimler alıyor. Her geçen gün, dost-düşman iyice ayrılıyor.

TKP'nin ve öncüsü olduğu işçi sınıfının savaş boyu, çizgisi, daha da belirginleşiyor.

Bu savaş çizgisinden yan çizenler, hem kaçak, hem korkaktırlar. Savaşın yönünü görmeyenler, görmek istemeyenler politik körlerdir. İşçi sınıfının birliğini küçümseyenler, karşı çıkanlar, sınıf sendikacılığının önünde duranlar, hainlerdir. Böyleleriyle savaşmak tarihsel zorunluktur.

TKP'nin devrimci savaşının yönü, böylesine acımasızdır.

Türkiye Komünist Partisi, büyük hedefe götüren en doğru yolda, Büyük Ekim Devrimi'nin açtığı yolda, komünizm yolundadır.

İleri bir bilimsel teori olan Marksizm-Leninizm öğretisi ile silahlanmış Türkiye Komünist Partisi, devrimci mücadelenin en zengin tecrübelerine dayanıyor.

Türkiye Komünist Partisi, uluslararası işçi sınıfıyla, kardeş komünist partilerle, ulusal kurtuluş hareketleriyle, Kürt Özgürlük Hareketi ile, barış, demokrasi, ulusal bağımsızlık, sosyalizm, halkların güvenliği ve özgürlüğü uğrunda mücadelede aynı ve tek safta yürümektedir.

Bilimsel sosyalizmin-komünizmin gücü ölçüsüzdür, çünkü yaşamın gerçeği ondan yanadır. Köklü sosyal gelişme sorunlarını ancak komünizm çözebilir; insanlığı zulümden, sömürüden, açlıktan, sefaletten, militarizmden, savaşlardan ancak komünizm kurtarabilir. Dünyamızda demokrasiyi, barışı, halklar arasında dostluğu, insan oğluna layık bir yaşamı ancak o kurabilir.

Büyük Ekim Sosyalist Devrimi'nin somutlaştırdığı komünizm fikri, zamanımızın önder fikridir, çağımız tarihinin en büyük yaratıcı gücüdür.

Yarınlar, Marks'ın, Engels'in, Lenin'in büyük öğretisine, komünizm davasına yeni zaferler getirecektir.

Tarih, Marks'ın, Engels'in, Lenin'in önceden gördükleri gibi, halkların özgürlüğü, mutluluğu yararına, insanlığın sosyal ilerlemesi yararına gelişiyor. Gelecek komünizmdir!

Dünya Komünist Hareketi'nin ezeli kopmaz parçası Türkiye Komünist Partisi'nin de vazgeçilmez uzak amacı komünizmdir!

Türkiye Komünist Partisi, işçi sınıfını ve onun önderliğinde tüm ezilenleri bu ışıklı geleceğin yolunda yürütmek için, tüm üyelerini, sempatizanlarını daha güçlü bir TKP için göreve çağırıyor.

TKP'nin Marksist-Leninist birliği, çelik disiplini daha da güçlendirilmelidir.

TKP, işçi sınıfının, halklarımızın içinde yaşıyor, geleceğe yüksek komünist bir bilinç ve güçle ilerliyor.

TKP'nin görüşü gayet net ve açıktır: Tüm barış ve demokrasi güçleri birleşebilmeyi başarabilirse,  tüm mücadele olanaklarını doğru değerlendirebilirse, doğru bir politikayla yığınların mücadelelerine yardımcı olunabilirse, onlara çözümleyici yol gösterilebilirse, yığınlarla mücadeleleri içinde bağlanılabilirse, halklarımızın içinde bulunduğu çekilmez acılı durumdan, devrimci, demokratik bir çıkış yolu olanaklıdır.

Saray'ın sert terörü, uyguladığı acımasız, barbarca baskı ve işkence yöntemleri TKP'lilerin bilincini, kin ve öfkesini daha da biliyor. Böylesi bir duygu olmasaydı, Lenin'in dediği gibi, komünistler devrimci ufka, devrimci eyleme, umutla, güvenle bakamazlardı.

Türkiye Komünist Partisi, Türkiye İşçi Sınıfı'nın ve emekçi halklarının mutlu geleceğinin garantisidir!

Türkiye Komünist Partisi, bugün esir, yarın her şeydir!

Yaşasın Türkiye Komünist partisi !

Doğum Günün kutlu olsun TKP'm benim!

Selam olsun TKP'lilere, TKP sempatizanlarına ve dostlarına!

Selam olsun TKP'nin kızıl yıldızlı, orak-çekiç'li bayrağını daha daha yükseltenlere!