Venezuela Komünist Partisi derin değişimler talep ediyor

Venezuela Komünist Partisi derin değişimler talep ediyor

Venezuel Komünist Partisi Genel Sekreteri Oscar Figuera

Venezuela Komünist Partisi (PCV) Genel Sekreteri ve yeniden seçilen milletvekili Oscar Figuera, Venezuela halkının, özellikle farklı halk katmanlarının 6 Aralık seçimlerinde yaklaşık 17 yıllık Bolivarcı değişim sürecinde elde edilen bir çok siyasi ve toplumsal kazanımları geri döndürmek isteyen karşı devrimin kazandığını bilmeleri gerektiğini söyledi.

»Merkez Komitesi’nin 29. Oturumunda Bölge Politik Sekreterleri ve Komünist Gençliğin yönetimiyle birlikte sonuçların, nedenlerinin ve şimdi gerekli olan taktiğin esaslı bir değerlendirmesinin yapılacağını« söyleyen Figuera, Başkan Nicolás Maduro’nun seçim sonuçlarının kolektif değerlendirilmesinin gerekli olduğuna yönelik açıklamasını desteklediklerini belirtti. PCV Genel Sekreteri »Kitlelerin emperyalizm ve oligarşi ile mücadele edilmesi gerektiği bilincini almalarını sağlayamadık. Venezuela sürecine karşı çok yönlü ve sürekli saldırganlığın devam ettiği gerçeği karşısında fazlaca kafa karışıklığı mevcut« dedi.

O nedenle kitlelerin bu seçimlerde verdiği mesajı anlamanın önemli olduğunu belirten Figuera, »Bolivarcı sürecin bütün güçlerinin gerekli olan konuları gözden geçirme ve düzeltme zorunluluğu vardır. PCV bunun için çalışacak ve milletvekillerimiz Ulusal Parlamento içinde ve dışında bu yönde çaba sarf edeceklerdir« vurgusunu yaptı. PCV üyeleri ve kadroları ile Komünist Gençliğin, işçilerin, köylülerin, öğrencilerin ve kadınların kitle örgütleri ve taban gruplarının PCV’nin seçilmesi için gösterdikleri olağanüstü çabayı öne çıkaran Figuera, PCV’nin devrimci, sınıf bilinçli, eleştirel ve yapıcı anlayışta bilinçli oy kullanmanın verdiği yükümlülüğü yerine getireceğini söyledi.

Seçilen ve seçilemeyen tüm PCV adaylarının hemen seçim bölgelerine döneceklerini ifade eden Figuera, adayların bölgelerinde seçmenlerle seçim sonuçları üzerine tartışacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Tribuna Popular