Yaşar Özkan (Mustafa) Yoldaşı Kaybettik

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 15 Şubat 2024 Tarihli Açıklaması

Yaşar Özkan (Mustafa) Yoldaşı Kaybettik

Yaşar Özkan (Mustafa) Yoldaş

12 Mart 1971 sonrası ortaöğrenim öğrencisiyken lise yıllarında devrimci mücadele ile tanışan, İstanbul Demokratik Ortaöğrenim Derneği-İDOD kurucularından ve aktif militanlarından Yaşar yoldaş 70’li yıllarda sınıf mücadelesinin yükseldiği dönemde THKP-C/MLSPB ve ardından THKP-C Savaşçıları saflarında yer aldı. 12 Eylül 1980 öncesi Sıkıyönetim döneminde kısa süreli tutsaklıklar yaşadı. 12 Eylül 1980 faşist askersel darbesi sonrasında tekrar aranmaya başlanan ve yurt dışına çıkmak zorunda kalan Yaşar yoldaş önce Yunanistan, ardından ise Fransa’da politik göçmen olarak yaşadı. Fransa’da partimiz ile daha yakından tanışan yoldaş 80’li yılların ortasında partili oldu. Fransa’da Yöre Komitesi üyeliği ve sekreterliği görevlerinde bulunan Yaşar yoldaş aynı zamanda Fransa Türkiyeli İşçiler Birliği-FTİB’de yöneticilik yaptı.

90’lı yılların başında Sovyetler Birliği’nde gelişen karşı-devrim sonrasında komünist olarak faaliyetlerini sürdürdü. 90’lı yılların ortasından itibaren TKP kadrolarının tartışma süreçlerine aktif katıldı ve ideolojik, politik, örgütsel olarak partinin likidasyon sonrasında yeniden örgütlenmesinde görev aldı. TKP Merkez Organı ATILIM’ın yeniden yayını savundu ve aktif katkıda bulundu. 

BDP, HDP, Yeşil Sol Parti, HEDEP ve DEM Parti süreçlerine katılan Yaşar yoldaş Kürt ulusal sorununun çözümü için yürütülen mücadelenin ulusal mücadele sınırlarını aştığını ve sınıf mücadelesinin bir bileşeni olduğunu, demokrasi için mücadele ile sosyalizm için mücadelenin biri birine sıkı sıkıya bağlı olduğunu savundu. İnsanlığın kurtuluşunun işçi sınıfının kurtuluşuna ve öncülüğünde yürütülen sınıf mücadelesi ile sıkı bağının yılmaz savaşçısı olan Yaşar yoldaş, geldiği THKP-C geleneği ile yer aldığı TKP geleneğinin birlikte mücadelesi için de sürekli bir çalışma içinde bulundu ve somut adımlar attı. TKP Program Taslağında tüm ayrışmaların başladığı TKP’nin günümüzdeki devrimci süreçte bir Devrim Cephesi bünyesinde tekrar bir araya gelmesi gerektiğini savunan ve Kürt Özgürlük Hareketi’nin de bu Devrim Cephesi’nin ayrılmaz bir bileşeni olduğu yönündeki görüşlerin geliştirilmesinde Yaşar yoldaşın katkı ve çabaları vardır. Yaşar yoldaş THKP-C sürecinde savunduğu “Ortadoğu Devrimci Çemberi” düşüncesini günümüzde Kürt ve Türk halkalarının Birleşik Devrimci Mücadelesi ile güncellendiğini kolektif politik önderlik görevinde TKP’nin öncülük rolünün yaşama geçirilmesinin ve federatif cumhuriyetlerin Ortadoğu Birleşik Demokratik Cumhuriyeti’nin hedeflenmesi gerektiğini savunmuştur.

12 Eylül faşist rejimi tarafından TC vatandaşlığından çıkarılan ve uzun yıllar ülkeye dönemeyen Yaşar yoldaş 14 Şubat’ı 15 Şubat’a bağlayan gece yaşadığı Fransa’da sağlık nedenleriyle yaşamını yitirdi. Yaşar yoldaşın anısını ve mücadelesini yaşatmak, uğrunda mücadele ettiği değerlerin yaşam bulması için yürütülen sınıf mücadelesinin yükseltilmesi ve utkuya ulaşması ile mümkün olacaktır.

Yaşar yoldaşın başta ailesi olmak üzere tüm yoldaşlarının, arkadaşlarının ve dostlarının başı sağ olsun.

Anısı ve mücadelesine saygıyla…

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi

15 Şubat 2024