Kadri Erol Yoldaş Komünist Hamlesi

Kadri Erol Yoldaş Komünist Hamlesi

Kadri Erol Yoldaş

Tüm Parti Örgütlerimize, Yönetici Organlarımıza, Parti Kolektiflerine ve Yoldaşlarımıza:

1. Merkez Komitemiz 10 Ekim 2016 ile 29 Ocak 2017 tarihleri arasındaki süreci Kadri Erol Yoldaş Komünist Hamlesi olarak ilan etti. 1982 yılında siyasi polisin işkencehanelerinde direnerek can veren Deniz Yoldaş’ın katledildiği günün 34.yıl dönümü olan 16 Kasım 2016 günlemesi de bu sürecin ortasında yer alıyor.

2. Bu hamle yarışmalarla, türlü etkinlikler ile değil, etkin, yaratıcı ve ilkeli bir parti yaşamının geliştirilmesi açısından hedefler ile yürütülecektir. Temel amaç, ulaşılan niteliksel düzeyin daha da geliştirilmesi ve nicel güce dönüştürülmesidir.

3. Program-tüzük taslaklarını bu süreçte temel örgütlerimiz ve yoldaşlarımız içinde tartışmak, bu yolla parti örgütleri içindeki ideolojik, politik eksiklerimizi gidermek, parti yapısını güçlendirmek öncelikli hedefimiz olacaktır.

4. Parti yapısını güçlendirmek, örgütsel anlamda her temel örgütte ve birimde önümüze koyduğumuz ve koyacağımız hedefleri gözden geçirmek, bu hedeflere uygun görev dağılımı, görev tarifi ve göreve yönelik eğitimleri yaşama geçirmek ve koyulan hedeflere yönelik sonuç alıcı çalışmalar geliştirmeyi içermektedir.

5. İdeolojik-politik alanda gereksinime göre parti eğitimlerinin farklı bölümlerini uygulamak, yine program-tüzük tartışmasında ortaya çıkacak soruların tartışılmasını Marksist-Leninist temel eserler doğrultusunda gerekçelendirmek bu sürecin diğer bir özelliği olacak ve ideolojik alanda silahlanmamızı geliştirecektir.

6. Partinin her kademedeki yönetici organları bu sürecin planlanması, uygulanması ve denetiminde görevlerini yerine getirirken, daha güçlü bir TKP, daha genç bir TKP, fabrikalarda, üretim ve çalışma birimlerinde, işçi semtlerinde daha fazla kök salmış bir TKP, bütün bunların sonucu olarak da politikaya daha fazla müdahil olan bir TKP hedefine ulaşmak için bu hamle sürecini kendi çalışmaları açısından değerlendireceklerdir.

7. Bu süreç aynı zamanda örgütsel görevlerdeki eksik ve hatalarımızın tespiti, onların giderilmesi, temel örgüt ve yönetim organlarının güçlendirilmesi için değerlendirilecektir.

8. Yoldaşlık ilişkilerinin pekiştirildiği, kişiler temelinde değil, üstlenilen görevlerde ortaya çıkarılan sonuçlar temelinde değerlendirmelerin esas alındığı, eleştiri, özeleştiri ve disiplin mekanizmasının işletilmesinin geliştiği bir süreç olacaktır.

9. Özet olarak; Program ve Tüzük taslağının tartışılması temelinde, Marksizm-Leninizm’in ilkeleri ışığında yürütülecek bu komünist hamle, parti yaşamının daha üst bir niteliğe yükselmesini sağlayacaktır. Bu hamle, yürütülecek düşünsel faaliyetin pratik ile bağını, partinin işçi ve emekçi yığınları içinde, gençler arasında, örgütlülüğünün güçlenmesi sonucunu doğurmalıdır. Amaç bu hedefi gerçekleştirmek olacaktır.

10. Kadri Erol yoldaşımızın anısını mücadele içinde yaşatmak ve onun adıyla partimizi güçlendirme hamlesi gerçekleştirmek, Mustafa Suphilerin, Bilen yoldaşın, Deniz yoldaşın ve kavgada düşen binlerce savaşkan kadromuzun uğruna can verdikleri partimizi ve sosyalizm mücadelemizi yükseltmek, onlara layık olmak ve onlara verdiğimiz sözü yerine getirmemizin yeni bir adımı demek olacaktır.

TKP MK Sekreterliği
10 Ekim 2016