PARTİ TARİHİ

TKP 103 YAŞINDA
Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 10 Eylül 2023 Tarihli Açıklaması

Türkiye Komünist Partisi 103 Yaşında! Daha Güçlü TKP Hedefi İçin İleri!

Türkiye Komünist Partisi 103.yaş günün ağır illegalite koşulları altında kutluyor. Partimizin adını devlet icazeti ile kullanıp TC devletinin çizdiği sınırlar çerçevesinde kullanan grup burunları kanamadan siyaset yaptıklarını zannederken TKP kadroları faşizm koşullarında her tür tehlike ile karşı karşıya savaşıyorlar. TKP kadroları gözlerini budaktan sakınmadan, gizlilik koşullarının gerektirdiği tarzda partimizin şanlı savaş tarihini sürdürüyorlar. Devamı about Türkiye Komünist Partisi 103 Yaşında! Daha Güçlü TKP Hedefi İçin İleri!

Hapis, Kan, Ateş... ONBEŞLER’in Mücadelesini Durduramaz!

Sınıf savaşı çetindir… Tarihsel süreçlerin emek sermaye mücadelesiyle biçim aldığı dönemlerinde komünistler hep düşmandı;  katledildiler, işkenceden geçirildiler, sürgün yaşadılar. Tarih bizleri böyle andı. Ama boyun eğmeyenler olarak en saygın yerinde bayraklaştırarak. Devamı about Hapis, Kan, Ateş... ONBEŞLER’in Mücadelesini Durduramaz!

Parti Tarihinden

TKP Tarihinde Mücadele Eden İki Çizgi: Mustafa Suphi ve Şefik Hüsnü Çizgisi

“Denilebilir ki, ta baştan beri partimiz TKP’de iki çizgi hep savaşagelmiştir. Mustafa Suphi’nin Marksist-Leninist çizgisiyle, Şefik Hüsnü’nün küçük burjuva Kemalist çizgisi. Yeni kuşakların TKP tarihindeki bu iki çizgiyi çok iyi anlamaları gerekiyor. Çünkü bugün hala süren dağınıklığın temelinde bu iki çizginin kavranamaması yatmaktadır.

  Devamı about TKP Tarihinde Mücadele Eden İki Çizgi: Mustafa Suphi ve Şefik Hüsnü Çizgisi