1 MAYIS’ta Her Yer TAKSİM, Her Yer DİRENİŞ !

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 5 Nisan 2016 Tarihli Çağrısı

1 MAYIS’ta Her Yer TAKSİM, Her Yer DİRENİŞ !

1 Mayıs 2016

İşçiler, Emekçiler, Köylüler, İşsizler, Emekliler, Gençler, Kadınlar !

Burjuvazi bize kendi bayramımızda müdahale etmeye çalışıyor. Buna izin verecek miyiz?

Yanıtımız kocaman bir HAYIR !

1 Mayıs bayramdır, çünkü işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. İşçi sınıfı açısından bayram burjuvaziye karşı kazanılmış ve kazanılacak her yeni mevzii anlamında bayramdır. Değilse, sömürünün, baskının, yoksulluğun, terörün, işsizliğin, gelecek endişesinin bayramı mı olur ? İşçi sınıfı mücadele ile, direniş ile, birlik ve dayanışma ile 1 Mayıs’ları bayram olarak kutlayacağı günlere erişmek için savaşıyor. Bu savaş ağıtlarla, acılarla, moralsizlikle yürütülemeyeceği için bugün de bizim için bayramdır. Düşmana inat mücadelemizi bayram havasında sürdüreceğiz. Bizi ezmelerine izin vermeyeceğiz.

Burjuvazi, işçi sınıfının mücadelesini engellemek için çok farklı yöntemler kullanıyor. 1 Mayıs Taksim Meydanı yasağı da bunlardan sadece bir tanesidir. Bu yasak ile 1 Mayıs gününü o tartışmaya kilitlemek istiyor. Biz ise Taksim 1 Mayıs Alanıdır ! Taksim’de 1 Mayıs Kutlama Hakkımızı Alacağız ! diyoruz. Bu nasıl olacak? Hukuk ile olmadığına göre güç ile olacak. Burjuvazi gücü ile Taksim’de 1 Mayıs’ı nasıl engellemeye çalışıyorsa, işçi sınıfı da müttefikleri ile, kendi gücüyle bu yasağı kıracak.

Partimiz iki senedir bu konuda görüşünü açıklıyor. Bir yandan Taksim için zamanında yasal başvuru yaparken, diğer yandan İstanbul’un farklı bir alanında yüzbinler olarak toplanalım, eylemimizi gerçekleştirelim, kutlamamamızı yapalım ve o eylemin sonunda yüz binlerle, onu ilk aşamada sağlayamıyorsak on binlerle Taksim 1 Mayıs Alanı’na akalım, tüm engelleri aşalım ve yasağı kıralım. Bu mümkündür ama kararlılık isteyen bir yoldur. Onbinleri, yüzbinleri kimse engelleyemez. Engellemeye çalışırsa da karşılarına çıkan güç ve direniş onlara Haziran Gezi Direnişi’nden kat be kat fazla bir kabus yaşatır.

Bunun dışında, Türkiye ve Kürdistan’In tüm illerinde aynı kararlılık ve bilinç ile 1 Mayıs’ta alanlara akmalıyız. Dosta, düşmana işçi sınıfının gücünü göstermeliyiz. Tüm coğrafyayı 1 Mayıs’ta tek bir 1 Mayıs Alanı’na çevirmeliyiz. Fabrikalarda, ilçelerde, mahallelerde, köylerde 1 Mayıs’ın ön günlerinde farklı yerel etkinlikler ile 1 Mayıs’a hazırlanmalıyız.

Biz düşmanın bize gösterdiği ve bizi çekmek istediği minderde güreşmeyeceğiz. Öyle yaparsak kaybederiz. Güreşeceğimiz minderi de onun yerini de biz belirlemeliyiz. 1 Mayıs Taksim yasağını ancak bu şekilde kendi gücümüzle yıkabiliriz.

Tüm işçi ve emekçi halklarımızı bu yıl 1 Mayıs’ı işçi sınıfını mücadelesinin şanına uygun bir şekilde karşılamaya ve ara vermeden bütün bir yıl yeni 1 Mayıs’lara birlik, mücadele ve dayanışma ruhu içinde hazırlanmaya çağırıyoruz.

TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR - YASAK KIRILACAK !

HER YER TAKSİM - HER YER DİRENİŞ !

 

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
5 Nisan 2016